AJANKOHTAISTA
Oppositiolta välikysymys suomalaisen työn turvaamisesta
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt välikysymyksen suomalaista työtä uhkaavista tekijöistä. 29.10. jätetyssä välikysymyksessä ovat mukana kaikki oppositiossa olevat puolueet eli vasemmiston lisäksi sosialidemokraatit, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.

Välikysymyksessä todetaan, että Suomessa tehtävää työtä uhkaa kaksi tekijää. Toinen tekijä on harmaaseen talouteen liittyvä epäreilu kilpailu ja toinen on toiminnan siirtäminen ulkomaille. Työttömiä on edelleenkin paljon. Syyskuussa työttömiä oli tilastokeskuksen mukaan 183 000 henkeä ja työvoima- ja elinkeinotoimistoissa oli 243 000 työtöntä työnhakijaa. Valtiolla on vastuu työttömistä.

Epäreilu kilpailu syntyy silloin, kun vältetään noudattamasta Suomessa sovittuja työehtoja sekä kierretään veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Harmaata tai pikemmin rikollista taloutta esiintyy paitsi rakentamisessa, myös teknologiateollisuudessa ja palveluissa. Kilpailuttamisen myötä sitä on tulossa myös julkisiin palveluihin.

Kysymyksessä muistutetaan, että Euroopan unionin yhteismarkkinat antavat lisää mahdollisuuksia erityisesti ulkomaille rekisteröidyille yrityksille epäreiluun kilpailuun. Samoin todetaan, että hallituksen tuotavuusohjelma heikentää työsuojelun, tullin ja vero-hallinnon valvontamahdollisuuksia Suomessa. Sekä harmaa talous että toimintojen siirtäminen ulkomaille vähentävät verotuloja ja vaikeuttavat siten myös julkisen talouden rahoittamista.

Oppositiossa olevat puolueet haluavat hallitukselta vastauksen siitä mihin toimiin hallitus ryhtyy suomalaisen työn puolustamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi.
Julkaistu 01.11.2010 klo 12:11