AJANKOHTAISTA
Suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta
Perussuomalaiset käynnistävät konkreettiset toimenpiteet harmaan talouden vastaisessa taistelussa suomalaisen työn ja yrittämisen puolustamiseksi. Eduskunnan Kansalaisinfossa oli 26.11.2010 tilaisuus, jota isännöi kansanedustaja Pietari Jääskeläinen.

Harmaa talous nujerrettava

Perussuomalaisilta tuki Rakennusliitolle

Perussuomalaiset käynnistävät konkreettiset toimenpiteet harmaan talouden vastaisessa taistelussa suomalaisen työn ja yrittämisen puolustamiseksi. Jo tämän vuoden aikana tullaan valmistelemaan lakialoite, jolla mahdollistetaan Rakennusliiton vaatimus työmailla käytössä oleviin tunnistekortteihin liitettävästä veronumerosta. Tämä on nopein ja helposti toteutettavissa oleva ensimmäinen harmaan talouden torjuntatoimi.

Sanktiot nostettava 15 %:iin kokonaisurakkahinnasta

Perussuomalaiset tulevat esittämään vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan tilaajavastuulain tarkistamista niin, että sen soveltamisalue laajenee koskettamaan kaikkia alihankintaketjun toimijoita ja sanktioiden sitomista kokonaisurakkahintaan. Esimerkiksi 10 miljoonan euron urakasta sakko olisi 1,5 miljoonaa eli 15 % kokonaisurakasta.

Rikostutkinnalla jopa miljardin euron verotulojen lisäys

Rikospoliisin, verottajan, työsuojelupiirien ja työeläkeyhtiöiden tietoverkkojen yhteensovittamisen esteet on poistettava. Työsuojelupiirien työvoimaa on lisättävä tuntuvasti. Myös talousrikollisuuden tutkintaan on varattava nykyistä huomattavasti suuremmat henkilöstöresurssit. Perussuomalaisten toiminta-ajatus on: ”Kun harmaan talouden torjuntaan sijoitetulla 100 miljoonalla eurolla saadaan miljardin euron verotulojen lisäys, on sijoitus kannattanut.”

Harmaa talous lisää rasismia

Harmaan talouden toimijoista on valtaosa ulkomaalaisia yrityksiä ja työntekijöitä. Jos harmaan talouden torjunnassa epäonnistutaan, kasvattaisi se rasismia. Rasismi kumpuaa, kun suomalainen menettää työpaikkansa ulkomaiselle toimijalle, joka voittaa urakkakilpailut veroista ja muista lain edellyttämistä velvoitteista vapailla passeilla. Jo nyt on moni suomalainen rakennusliike nostanut kätensä pystyyn ja luovuttanut kohteita harmaan talouden toimijoille.

Rosmot rajan taakse

Perussuomalaiset ovat esittäneet rekisterin tekemistä harmaan talouden yrityksistä, omistajista ja työntekijöistä. Rajamiehille on annettava suora käännytysoikeus näiden toimijoiden kohdalta.
Ulkomaisilta aliurakointia harjoittavilta yrityksiltä on myös vaadittava kiinteä toimipaikka jo
kolmen kuukauden toiminnan jälkeen nykyisen kuuden kuukauden sijasta, jotta lakia ja veroja ei kierretä perustamalla aina puolen vuoden välein uusi yritys.

--

Lisätietoa:
Pietari Jääskeläinen, puh. 050 582 9444
Matti Putkonen, puh. 0400 904447

Julkaistu 26.11.2010 klo 14:09
Kirjoittaja: Pietari Jääskeläinen