AJANKOHTAISTA
Maa- ja tonttikauppojen rajoittamisesta lainsäädäntömuutoksin
Timo Soini / Kirjallinen kysymys 07.03.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomessa tonttien myynti Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Etenkin Itä-Suomessa maata ja kiinteistöjä on myyty huomattavia määriä venäläisille, eikä nykyinen lainsäädäntö aseta rajoitteita näihin kauppoihin. Alueen elinkeinoelämä kieltämättä hyötyy uusien asukkaiden tuomista tuloista, mutta tonttikaupat aiheuttavat myös negatiivisia vaikutuksia. Etenkin Itä-Suomessa ulkomaalaisten kanssa tehdyt kaupat ovat nostaneet tonttien hintoja merkittävästi, ja hinnat alkavat olla useiden paikallisten asukkaiden ulottumattomissa.

Maapohjan myyminen on myös kansallinen kysymys ja poliittinen päätös, jossa on oltava selvä lainsäädännöllinen pohja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan oikeus- tai ympäristöministeriössä ei ole yksityiskohtaista tietoa muiden EU- tai ETA-maiden lainsäädännöstä ulkomaalaisten maakauppojen osalta. Oikeusministeriöstä on kuitenkin todettu, että kansainvälisestä selvityksestä voisi olla hyötyä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus aikeissa selvittää muiden EU- tai ETA-maiden lainsäädäntöä koskien ulkomaalaisten maakauppoja, ja aikooko hallitus harkita ja mahdollisesti toteuttaa maa- ja tonttikauppojen rajoittamista lainsäädäntömuutoksin?


Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2008
Timo Soini

--

Lisätietoja:
Timo Soini, puh. 050-5113027
timo.soini@eduskunta.fi
www.timosoini.fi

Julkaistu 07.03.2008 klo 15:00
Kirjoittaja: Kirjallinen kysymys/Timo Soini