AJANKOHTAISTA
Paluu kansalliseen ajatteluun
Valtioneuvoston luonnonvaraselontekoa käsiteltiin eduskunnassa 8.12.2010. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Pentti Oinonen.

Kansakuntamme onni on, että olemme saaneet asuttavaksemme maan, jolla on suuret luonnonvarat. Olemme myös osanneet hyödyntää niitä tavoilla, joiden ansiosta maamme on noussut köyhyydestä vaurauteen vuosikymmenten saatossa.

Perussuomalaisten mielestä luonnonvarojamme koskeva tulevaisuuden suuri kysymys on, mitä meidän on kansakuntana tehtävä säilyttääksemme vaurautemme ja asemamme globaalissa maailmassa. Perinteinen metsäteollisuus ja laivanrakentaminen ovat Suomessa muutoksen kourissa. Valtionyhtiöitä on yhdistelty ja avattu ulkomaiselle omistukselle, jos ei peräti myyty kokonaan eniten tarjoavalle. Seurauksena tästä on ollut taloudellisia voittoja sijoittajille, mutta epävarmuutta työntekijöille.

PALUU KANSALLISEEN AJATTELUUN

Valtioneuvoston selonteko henkii vaatimusta muutoksesta. Mielestämme luonnonvarojen kohdalla peräänkuulutettu muutos vaatii paluuta kansalliseen ajatteluun. Tulevaisuuden Suomi voidaan rakentaa vain yhdessä. Jotta selonteossa peräänkuulutettu uudenlainen luonnonvarojen hyödyntämisajattelu ja olemassa olevien rakenteiden uudistus voidaan toteuttaa täysipainoisesti, tulee jonkun kontrolloida koko prosessia.

Eräs mahdollinen keino olisi perustaa uusi luonnonvarainministeriö, joka huolehtisi maamme luonnonvarojen ja niiden maksimaalisen hyödyntämisen edellyttämistä toimenpiteistä rakennemuutoksen aikana ja sen jälkeen.

SUOMEN VASTATTAVA HAASTEESEEN

Maailman avautuminen näkyy ulkomaisen omistuksen lisääntymisessä. Kiina on viime vuosina hankkinut omistukseensa suuria osuuksia maailman raaka-ainevaroista. Suomen on omalta osaltaan vastattava tähän haasteeseen.

Perussuomalaisten mielestä Suomen tulee varmistaa omien erityisen merkittävien luonnonvarojen kansallinen omistus. Kaivosteollisuus on luisumassa ulkomaiseen omistukseen, vaikka sen merkitys on tulevaisuudessa suurempi kuin koskaan. Suomen tulee toimiakin aktiivisesti kotimaisissa käsissä olevan kaivosteollisuuden luomiseksi sekä sen takaisinhankkimiseksi ulkomaisesta omistuksesta. Toinen tärkeä luonnonvaramme on vesi. Vesi on Suomen öljy. Siinä missä öljyn voi korvata muilla aineilla, vettä ei voi mikään korvata.

Pidämme selvänä, että Suomen tulee vahvistaa kansallista omistustaan ja tutkimusrooliaan maamme strategisesti tärkeissä luonnonvaroissa. Valtion mahdollisesti antamat kehitystuet luonnonvarojen, ja muunkin yritystoiminnan, parissa toimiville yrityksille tulee antaa ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli yritys ei kanna yhteiskuntavastuutaan, esimerkkinä Saksassa Nokian saamien tukien takaisinperintä. Kermankuorintaa suomalaisten kustannuksella ei saa suvaita.

VAHVUUDET HYÖDYNNETTÄVÄ

Suomen korkeaa koulutustasoa pitää hyödyntää luonnonvarojen kanssa toimittaessa. Meillä on korkealuokkaista tutkimusta ja teknistä osaamista monilla luonnonvara-aloilla. Mutta tulevaisuutemme keskeinen kysymys kuuluu, miten osaamme hyödyntää näitä vahvuuksiamme oikein. Mitä meiltä vaaditaan, että saamme luonnonvaroistamme, esimerkiksi metsistämme, kaiken hyödyn irti ympäristön ja ihmisen kannalta kestävällä tavalla?

Perussuomalaisten mielestä suomalaisten ei pidä antaa koulutusta ja osaamistaan ilmaiseksi. Meidän on hyödynnettävä osaamistamme nimenomaan uuden teknologian ja luonnonvarojemme hyödyntämisen edellyttämien yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi. Myös tiestön ja rautateiden kunnolla on suuri merkitys luonnonvarojen hyödyntämisessä. Perussuomalaiset peräänkuuluttavatkin hallitukselta toimia Lapin rautatiestön kehittämiseksi. Onhan nyt kyse Suomen ja kansakuntamme hyvinvoinnista, sitä ei pidä koskaan unohtaa.

Julkaistu 08.12.2010 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuhe / Pentti Oinonen