AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset julkaisi maaseutupoliittisen ohjelman
Perussuomalaisten maaseutuohjelmassa uskotaan maaseudun ihmisiin ja elinkeinoihin. Suomalainen työ ja tuotanto, paikallisuus ja omavaraisuus ovat perussuomalaisen maaseudun kulmakiviä.

Perussuomalaiset edellyttävät Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön yhdistämistä Luonnonvaraministeriöksi. Puolue ei hyväksy metsälle tai pellolle esitettyjä kiinteistöveroja.

Perussuomalaiset haluavat alentaa maaseudulla asumisen ja autolla liikkumisen kustannuksia. Paikallistiet on saatava kuntoon ja auton käyttäjien riistäminen on loputtava. Polttoaineveron korotuksista on luovuttava, kiinteistöveron laajennukset ja korotukset on estettävä. Jätevesien ravinteet tulee käsitellä paikallisesti ja hyödyntää peltoviljelyssä. Jätevesiasioissakin on käytettävä järkeä.

Internetin käyttö ei saa olla palveluiden saannin ehto. Maaseudun palveluiden keskittämisen sijaan palveluita on hajautettava.  Palvelujen hajauttaminen on hallinnon hajauttamista tehokkaampaa alueellistamista.

Perussuomalaisten mielestä maatalouden sääntelyä ja hallintoa on purettava. Viljelijän tai virkamiehen on ymmärrettävä säännöt ilman konsulttien apua. Valvonnan ja tukien takaisinperinnän kustannuksia on karsittava.

Perussuomalaiset korostavat omavaraisuutta. Valkuais- ja öljykasvien omavaraisuutta on lisättävä. GMO-vapaus on tulevaisuuden menestystekijä Hajautettu energiantuotanto, varmuusvarastointi ja biokaasulaitokset sekä lähiruuan jalostuslaitokset tuovat työtä ja toimeentuloa maaseudulle sekä turvaavat isänmaamme huoltovarmuutta kriisiaikoina.

Maanomistajien oikeusturvaa ei saa nakertaa. Perussuomalaiset eivät hyväksy kelkkareittejä tai virkistysaluevarauksia maanomistajan tahdon vastaisesti. Peto- ja riistaluvat ovat Perussuomalaisten mielestä paikallisesti päätettäviä asioita.

Perussuomalainen maaseutuohjelma sisältää varsinaisen ohjelman liitteenä 50 askelta kohti parempaa maaseutua. 50 askelta kokoaa ja laajentaa maaseutuohjelman keskeisiä esityksiä.

(maaseutuohjelma on luettavissa kokonaan Ohjelmat -sivulta)Lisätietoja:

Pentti Oinonen, puh. 050-512 2472
Lauri Heikkilä, puh. 050-514 6764
Karri Ollila, puh. 040-535 3567


Julkaistu 01.02.2011 klo 12:59