AJANKOHTAISTA
Vetoomus ministeri Thorsille
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vetoomus maahanmuutto- ja eurooppa-ministeri Astrid Thorsille inkerinsuomalaistaustaisen Lidia Heistosen kielteisen oleskelulupahakemuksen kumoamiseksi ja Venäjälle palauttamisen estämiseksi

Suomalaisen sotaveteraanin leski, inkerinsuomalainen Anna Heistonen (s. 9.5.1931) ja hänen tyttärensä Lidia Heistonen (s. 13.9.1956) saapuivat Suomeen 28.2.2008. He aloittivat välittömästi oleskelulupien hakemisen ulkomaalaislain 48 § perusteella, joka mahdollistaa oleskeluluvan myöntämisen entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville paluumuuttajille, esimerkiksi inkerinsuomalaisille.

Lidia Heistosen äidille, Anna Heistoselle oleskelulupa myönnettiinkin pitkällisen käsittelyn jälkeen tänä syksynä. Samalla kuitenkin Maahanmuuttovirasto ilmoitti päätöksellään, että Lidia Heistoselle ei oleskelulupaa myönnetä. Ulkomaalaislain 48 § mukaan entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan paluumuuttajan perheenjäsenelle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos hän sitä hakee. Perheenjäseneksi luetaan avio- ja avopuolison lisäksi myös alle 18-vuotias lapsi. Näin ollen Lidia Heistonen ei tämän lain kohdan mukaan lueta äitinsä perheenjäseneksi, koska hän ei ole alaikäinen, eikä oleskelulupaa myönnetä.

Lidia Heistonen on psyykkisesti sairas, eikä tule toimeen ilman Suomessa asuvaa äitiään, minkä oleskelulupahakemukseen liitetyt suomalaisten lääkäreiden lausunnotkin vahvistavat. Maahanmuuttoviraston olisi tullut asiaa käsitellessään ottaa huomioon myös se, että jos Lidia Heistonen palautetaan Venäjälle entiseen asuinpaikkakuntaansa Inkerinmaan Hatsinan piiriin, ei hänen aiempi asumuksensa ole ihmisasumiseen soveltuva – edes paikalliseen asumisen tasoon verrattuna. Alueella ei myöskään ole Lidia Heistosen terveydentilan huomioon ottaen sopivia palvelu- tai sairaskotipaikkoja.

Näin ollen maahanmuuttoviraston olisi oleskelulupapäätöstä tehdessään tullut soveltaa ulkomaalaislain 52 §:ää, jonka mukaan:

"Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa."

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä on täysin selvää, että kyseisessä tapauksessa tulisi Lidia Heistoselle myöntää inhimillisistä syistä jatkuva oleskelulupa, koska sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hakijan terveydentilan ja muidenkin inhimillisten syiden vuoksi. Mielestämme huomioon tulisi ottaa myös se, että hakijan isä oli Suomen armeijan palveluksessa jatkosodan aikana.

Vaadimmekin, että maahanmuuttoministeri Astrid Thors puuttuu Lidia Heistosen oleskelulupa-asian käsittelyyn ja vaatii maahanmuuttovirastoa myöntämään jatkuvan oleskeluluvan ulkomaalaislain 52 § perusteella.

Helsingissä 20.11.2008

PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

--

Lisätietoja:
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj,
kansanedustaja Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
puh. 050-511 3186

Yksityiskohtaisempia lisätietoja:
lentopurseri Kalevi Rönnqvist
kalevi.ronnqvist@finnair.fi
puh. 040-703 9146

Julkaistu 20.11.2008 klo 16:00
Kirjoittaja: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä