AJANKOHTAISTA
Tukipaketit eivät toimi
Aikoihin on eletty, kun velallinen asettaa luotonantajille aikataulun. Tämä ei varmasti ole mahdollista muualla kuin Euroopan Unionissa. Tämä aikataulutus on häpeällinen.
Poisväistyvä toimitusministeristö antaa esityksen, josta äänestetään. Vihreiden moraali tunnetaan, he pystyivät istumaan koko vaalikauden maailman ydinvoimamyönteisimmässä hallituksessa. Saako Kokoomuksen puisto-osasto Vasemmistoliitosta rinnalleen Kokoomuksen muisto-osaston, jossa hallituspaikka tuli, mutta muisti meni? Vasemmistoliitolla on kaksi mahdollista kulkuneuvoa Säätytalolta Eduskuntaan, Audi-kyyti Kokoomuksen apupuolueena tai maitojuna. Muut tähän toimitusministeriön tiedonanto-operaatioon osalliset; kuinka te kehtaatte?

EU:n tukipolitiikka on kestämätöntä. Kreikka ei ollut velkakestävä, kun sitä vuosi sitten alettiin tukea EU:n veronmaksajien kustannuksella. Kreikan liukuminen kohti velkasaneerausta osoittaa, että tukipaketit eivät toimi.

EU on itse soppansa keittäjä ja sääntöjensä rikkoja. Euroa perustettaessa sovittiin, että muiden maiden velkoja ei saa siirtää toisille maille tai unionille. Kreikan, Irlannin ja Portugalin kriisit johtuvat maksukyvyttömyydestä, joka ei ole korjaantunut, eikä korjaannu näillä toimenpiteillä, jotka rikkovat EU:n omia sääntöjä.

EU:n tuomioistuimen tulisi todeta tukitoimenpiteet pätemättömiksi. Valitettavasti unionissa ei ole poliittisesti riippumatonta tuomioistuinta, jolla olisi rohkeutta sanoa totuus. Tuomioistuin on alusta lähtien ollut liittovaltiokehityksen käsikassara.

Follow the money

Euroopan Unionilla on taloudellinen kuolio. Taudin syynä on ylivelkaisuus - sekä julkinen että yksityinen. Virallisen totuuden mukaan Kreikka, Irlanti ja Portugali kärsivät kassakriisistä. Tämä väite on valheellinen - suoraan pimeyden ytimestä. Ymmärtääksemme, mistä näissä vakausmekanismeissa sekä väliaikaisessa että pysyvässä on kysymys, on selvitettävä, kuka näistä paketeista hyötyy. On seurattava mihin raha päätyy. Follow the money!

Nämä paketit eivät hyödytä Kreikan, Irlannin tai Portugalin kansoja. Heistä puristetaan mehut leikkauksilla, palkanalennuksilla ja veronkorotuksilla, jotta systeemi jatkaisi pyörimistään.

Poliittisen eliitin ja suurpankkien välille on kehittynyt sairaalloinen symbioosi. Poliittiset päättäjät ottavat yhä enemmän lainaa, jotta he voivat maksaa pankeille ja nämä taas vastapalveluksena lainaavat yhä enemmän rahaa valtioille.

Tukitoimissa on kysymys etenkin Saksan ja Ranskan pankkikriisistä. Tätä ei haluta tunnustaa. Koko EU:n taloussotku on lähtenyt siitä, että Saksassa ja Ranskassa poliitikoilla ei ole ollut rohkeutta myöntää, että taas pitäisi myöntää pankkitukea tai päästää pankkeja nurin. Pankki- ja velkakriisi on puettu euron pelastamisen sumuverhoon.

EU-eliitille tässä kriisissä on kyse kahdesta asiasta; 1) kasvojen pelastamisesta ja 2) liittovaltiotavoitteesta.

Euro on kestämätön järjestely. Se ei tule toimimaan koskaan ilman, että kansallista itsemääräämisoikeutta merkittävästi rajoitetaan. Meille Perussuomalaisille itsemääräämisoikeus on euroa tärkeämpi.

Komissio tekee kaikkensa, että velkajärjestelyä ei tule ennen vuotta 2013. Velkajärjestelyn myötä pysyvä mekanismi romahtaisi jo ennen syntyään. Pysyvä mekanismi on liittovaltiorakenne. Siihen liittyy toistaiseksi yksimielisyyden vaatimus. Mitä hyötyä on veto-oikeudesta, jos sitä ei uskalleta ja käytännössä edes SAA käyttää?

EU:n velkakriisi pahenee

Vaalien alla Kiviniemen-Kataisen hallitus vetosi vastuun kantamiseen ja väitti, että Portugali-paketin hyväksymisellä pelastetaan suomalaisia työpaikkoja. EU:n maatalous- ja rakennetuetkin olivat muka vaarassa. Perussuomalaisten Portugalikanta oli suistaa koko Euroopan raiteiltaan, mikäli EU:n byrokraatteja ja keskuspankkimiehiä oli uskominen. Vaalien jälkeen tämä muka onkin vain yksittäinen pikkuasia.

Kyse ei ole pikkuasiasta. EU-maiden velkakriisi vain pahenee lapioimalla hyvää rahaa huonon perään.

Kysymys solidaarisuudesta on merkittävä. Pitääkö Perussuomalaisten olla solidaarisia EU:lle, joka ei noudata sääntöjään, valuutalle, joka ei toimi ja joidenkin EU-maiden vallanpitäjille, jotka ovat pettäneet omaa kansaansa vai omille äänestäjilleen? Olemme solidaarisia omille äänestäjillemme, jotka voivat meidät valita tai vaihtaa.

Euroopan Unionin velkakriisi pahenee - ei parane. Euromaat maksavat muita EU-maita enemmän. Moraalikato EU-valtioiden välillä kasvaa. Ruotsi ilmoitti suuren valiokunnan hyväksyvän päätöksen jälkeen, että se ei osallistu Portugali-pakettiin. Sellaista on ruotsalainen solidaarisuus. Kreikka on käytännössä selvitystilassa. Se ei missään nimessä tule maksamaan lainojaan täysimääräisesti takaisin. Komissio voi kiistää tosiasiat vaikka maailman tappiin, mutta eivät tosiasiat siitä muuksi muutu. Varmaa on se, että Suomelle tulee tästä iso lasku.

Myös Suomi, jonka budjetti on rankasti alijäämäinen, on ottanut lainaa auttaakseen Kreikkaa, Irlantia ja nyt Portugalia. Pian tarvitaan lisää rahaa Kreikkaa varten. Mitä tehdään, jos ja kun Espanja keikahtaa? Kansa on jo kaduilla, nuorisotyöttömyys on 45 prosenttia ja euro on edelleen menestystarina?

Rakenteelliset ongelmat euroalueella syvenevät ja julkisen talouden velkakriisi pahenee. Tukipaketit voivat pahimmillaan vetää muutkin EU-maat velkakriisiin. Monien EU-maiden talous on veitsenterällä.

Suomelle tulossa miljardiluokan lasku

EU:ssa solmittiin aikanaan talous- ja vakaussopimus, jossa julkisen talouden alijäämä sai olla korkeintaan 3 prosenttia BKT:sta. Julkisen kokonaisvelan maksimimääräksi asetettiin 60 prosenttia BKT:sta. Suomen lisäksi vain neljä muuta maata ovat noudattaneet tätä sopimusta.

Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) neuvottelijat tiedostivat uhkan, joka nyt on realisoitunut. Velkakriisi mahdollistaa säästäväisempien ja asioiden hoitaneiden maiden kiristämisen solidaarisuuteen vedoten. Siksi Maastrichtin sopimukseen laitettiin nykyisen Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 125 artikla, joka kieltää unionia ja jäsenmaita omaksumasta toisen jäsenmaan velkaongelmia. Tämän no-bailout -kirjauksen tehtävä oli sitoa jäsenmaiden kädet, jottei kenellekään syntyisi kiusausta ajautua kriisiin ja antautua toisten elätettäväksi.

Velkamaiden markkinakorkoja on alennettu Euroopan keskuspankin (EKP) harjoittamilla toimenpiteillä. Nämä rikkovat SEUT 123 artiklaa, jonka tarkoitus oli estää EKP:tä manipuloimasta velkamarkkinoita poliittisista syistä. EKP vuotaa kuin seula. Se hyväksyy valtion paperit pankkien vakuuksiksi, vaikka luottoluokituslaitokset luokittelevat ne roskalainoiksi. EKP käytännössä luotottaa kriisimaita. EKP on osa ongelmaa. Kun ylivelkaantuneet maat lopulta romahtavat, euromaat pääomittavat EKP:tä. Siitä tulee Suomellekin miljardiluokan lasku.

Ennen vuotta 1999 sijoittajavastuut toimivat hyvin. Espanjassa korkotaso oli 10 %, eikä suinkaan 1 prosentti. EU, jäsenvaltiot, EKP ja pääomapiirit ovat kaikki syyllisiä nykyiseen kriisin, sillä ne ovat poistaneet maariskit mailta, jossa ne ovat todellisia. Ainut todellinen sijoittajavastuu on sitä, että kehnot sijoitukset muuttuvat tappioiksi!

Kreikka, Irlanti ja Portugali eivät selviä veloistaan

Rahoittajien ja poliittisen eliitin kartellin toimet eivät tehoa. Kreikka, Irlanti ja Portugali ovat taloudellisesti raunioina. Ne eivät kykene säästämään ja kasvamaan sellaisella vauhdilla, että veloista selvittäisiin. Espanjan asuntomarkkinat ovat puolestaan kuin musta aukko, johon verrattuna pikkuinen Irlanti oli lasten leikkiä. Ongelmat eivät koske vain säästökassoja. Suuret espanjalaiset pankit piilottelevat tappiotaan, kuten tehtiin Irlannissakin jonkin aikaa. Sen aikaisissa stressitesteissä ei kärynnyt juuri kukaan - mutta miten kävi todellisuudessa?

Tosiasioiden kiistäminen on typeryyden alku. Sillä linjalla on velkamaissa eletty vuosikaudet, ja sillä linjalla on eurokriisiä komission ja EKP:n johdolla hoidettu.

Pysyvä vakausmekanismi ei ole ratkaisu näihin ongelmiin. Se luo järjestelmän, jossa vastuuttomat poliitikot ja nokkelat pankkiirit pelastetaan jatkossa veronmaksajien kustannuksella. Se romuttaisi lopullisesti sen vähäisenkin kilpailukyvyn, joka Euroopan pankkisektorilla on vielä jäljellä.

Joidenkin mielestä vakausmekanismi on hyvä, koska sen käyttö vaatii yksimielisyyttä. Tämä sotku Portugali-tuen kanssa osoittaa, mitä se käytännössä tarkoittaa Brysselin eliitille. Yksimielisyyden poistaminen on ajan kysymys. Tämä merkitsee aimo askelta kohti varainsiirtoja tekevää liittovaltiota.

Markkinoille palautettava oikeus epäonnistua

Pankkeja varten tarvitaan rehellisiä stressitestejä. Hankitaan erilliset testit sekä valvojilta että itsenäisiltä tahoilta, joihin kuuluu intressiryhmiä ja akateemikkoja. Varattomat pankit ja rahoituslaitokset on suljettava, jotta ylivelkaisuus saadaan juurittua. Meidän on palautettava markkinoille oikeus epäonnistua.

Jos pankkeja pääomitetaan veronmaksajien kukkarosta, niin silloin veronmaksajista tulee tehdä omistajia ja koko vanha hallitus on erotettava. Ennen kuin pääomituksia voi edes harkita, on valtion velkakirjojen arvoa leikattava huomattavasti.

Julkisen velan osalta oikeus epäonnistua on avainasemassa. Aito elpyminen edellyttää mittavia velkajärjestelyjä. Velkajärjestely palauttaisi velkaisuuden hallittavalle tasolle ja kannustaisi talouskasvua tuoviin uudistuksiin. Nykyiset paketit kurjistavat kansalaisia ilman näkyvää toivoa paremmasta.

Eurooppa voisi vielä parantua taudistaan. Ylivelkaisuus on puhdistettava järjestelmistämme. Se on tehtävä avoimesti ja rehellisesti. Tämä Portugali-tukipäätös, Suomen takausten kasvattaminen ja pysyvä vakausmekanismi eivät sitä tee. Ne ovat väärää, kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista politiikkaa ja sellaisina ne on hylättävä.

Edellä olevan perusteella teen seuraavan ehdotuksen eduskunnan kannanotoksi: "Eduskunta ei hyväksy tiedonannossa esitettyä osallistumista Portugalin lainoitusohjelmaan, vaan nämäkin voimavarat tulisi käyttää vaikeuksissa olevien suomalaisten auttamiseen."Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 24.5.2011 liittyen valtioneuvoston tiedonantoon Portugali-lainoituksesta (Timo Soini).

Julkaistu 24.05.2011 klo 16:16
Kirjoittaja: Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro, Timo Soini