AJANKOHTAISTA
Ulkomaalaisten kotouttamisesta voitava keskustella
Hallituksen metropolilinjaukset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa maahanmuuttopolitiikan epäonnistumiseen. Slummien muodostuminen on seurausta huonoista ratkaisuista ja tehottomasta kotouttamisjärjestelmästä. Tämä leimaa turhaan kaikki ulkomaalaiset.

Kulttuurien väliset erot on opetettava jo maahan tultaessa. Suomen kielen opetusta on tehostettava ja sen toteutumista on valvottava. Tämä mahdollistaa myös ulkomaalaisten työhön sijoittumista.

Humanitäärinen apu on aivan eri asia kuin työperäinen maahanmuutto. Perussuomalaiset Naiset toivovatkin, että asioita tulevaisuudessa käsitellään oikealla nimikkeistöllä. Muutkin puolueet ovat viime aikoina voimakkaasti lähestyneet kannanotoissaan Perussuomalaisten ajamaa työperäistä maahanmuuttoa.

Suomessa on keskusteltava asioista avoimesti ja päätöksien teon tulee olla läpinäkyvää. Vastuullisessa asioiden hoidossa on kyse koko Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta.

Julkaistu 29.11.2008 klo 18:00
Kirjoittaja: Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus