AJANKOHTAISTA
Kirjallinen kysymys: Bilderberg-kokousten läpinäkyvyys
Valtioneuvoston jäsenten osallistumisesta Bilderberg-kokouksiin.

Vuodesta 1954 asti järjestettyihin maailman talouspoliittisen eliitin kokoontumispaikaksi kutsuttuihin Bilderberg-kokouksiin on menneinä vuosina osallistunut Suomen korkeinta poliittista johtoa aina pääministeriä myöten.

Bilderberg-tapaamisissa käsitellyistä asioista ei vakiintuneen tavan mukaan kerrota julkisuuteen mitään. Tämä on hyvin ongelmallista poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta, sillä Bilderberg-kokous voidaan rinnastaa ylikansalliseen päätöksentekoon, joka mm. Yhdistyneiden kansakuntien tapauksessa on täysin julkista.

Kokouksista on vuotanut vuosien varrella tietoa, joiden mukaan tapaamisten kestoteemana on taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon koordinointi yhteensopiviksi kokouksessa edustettujen maiden osalta. Mikäli tämä pitää paikkansa, herää kysymys onko Suomen valtioneuvosto ja eduskunta vailla sananvaltaa välillisesti sidottu Bilderberg-kokouksissa läsnäolleiden suomalaisten poliitikkojen sitoumuksiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tulisiko esimerkiksi perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerin tai jonkin muun valtioelimen ohjeistaa valtioneuvoston jäseniä osallistumisesta Bilderberg-kokouksiin, vai tulisiko suuren valiokunnan ohjeistaa kokouksiin osallistuvaa ministeritason henkilöä Suomen kannasta ja miten hallitus aikoo kohentaa Bilderberg-ryhmän vuosittain sopimien päämäärien läpinäkyvyyttä?


Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011
Vesa-Matti Saarakkala

Julkaistu 07.07.2011 klo 08:55
Kirjoittaja: Vesa-Matti Saarakkala