ARTIKKELIT
Itämeriparlamentaarikot huolissaan turvallisuudesta
Helsingissä koolla ollut Itämeren parlamentaarikkokonferenssi BSPC keskusteli muun muassa meriliikenteen turvallisuudesta, ihmiskaupan torjumisesta, vihreästä kasvusta ja alueen yhteistyön parantamisesta.
Parlamentaarikot ehdottavat esimerkiksi, että kaikkiin Itämeren tärkeimpiin satamiin rakennetaan vuoteen 2015 mennessä valmius laivojen käymäläjätevesien talteenottoon. Viranomaisten tulisi myös kehittää valvontajärjestelmiä, joilla voidaan estää rahtilaivojen yhteentörmäyksiä. Hyvänä mallina toimii Suomenlahdella jo pitkään käytössä ollut Venäjän, Viron ja Suomen yhteinen pakollinen alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä.

Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus herätti keskustelua myös Itämeren alueen voimalaitosten turvallisuudesta. BSPC korostaa tiukkojen lupaehtojen asettamista ja noudattamista, kun rakennetaan uusia, käytetään nykyisiä tai ajetaan alas vanhoja voimalaitoksia.

Parlamentaarikot ovat huolissaan erityisesti prostituutioon ja pakkotyöhön liittyvästä ihmiskaupasta. Poliisille, syyttäjille, sosiaaliviranomaisille ja avustusjärjestöille vaaditaan lisää resursseja rikollisten kiinnisaamiseksi ja uhrien auttamiseksi.

BSPC korostaa Itämeren suojelukomission Helcomin Baltic Sea Action Plan -toimintasuunnitelman toimeenpanon tärkeyttä. Suojelusuunnitelman tavoitteena on Itämeren ekologisen tilanteen selvä parantaminen vuoteen 2021 mennessä.

Itämeren parlamentaarikot toivovat hallitusten panostavan riittävästi Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden edistämiseen. Pohjoisen ulottuvuuden hankkeet ovat tärkeitä, koska ne antavat myös EU:n ulkopuolisille maille mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön tasaveroisina kumppaneina. Erityisesti Venäjän sitouttamista yhteistyöhön pidetään tärkeänä.

Parlamentaarikkokonferenssi perusti myös uuden pysyvän Green Growth and Energy Efficiency -työryhmän miettimään energiatehokkuuden ja kestävän kasvun yhdistämistä.

Eduskunnan Pikkuparlamentissa 29.-30.8 järjestettyyn parlamentaariseen itämerikonferenssiin (Baltic Sea Parliamentary Conference) osallistui yli 200 parlamentaarikkoa ja virkamiestä Itämeren alueen kansallisista ja alueellisista parlamenteista sekä Euroopan parlamentista ja eri parlamentaarisista yhteistyöjärjestöistä.

Perussuomalaisista kansanedustajista kokoukseen osallistuivat Juha Väätäinen ja Lauri Heikkilä.Julkaistu 12.09.2011 klo 07:00