ARTIKKELIT
Kohti liittovaltiota?
Euroopan Unioniin kuuluvien kriisimaiden rahoitusongelma oli yksi merkittävin Perussuomalaisten vaaliohjelmaan liittyvä asia kautta koko maan. Kansa oli tämän vaalilupauksen takana voimakkaasti. Viimeisimmät gallupit kertovat asian selkokielellä. 22-23 %:n kannatuksella Perussuomalaiset olisivat maan suurin puolue, jos vaalit käytäisiin nyt.

Pitkien neuvottelujen jälkeen syntyi uusi hallitusohjelma, jonka jälkimainingit lyövät voimakkaasti rantaan jo nyt ennen varsinaista eduskunnan syysistuntokauden alkua. Kuntien valtionosuuksia leikataan tilapäisesti 631 miljoonaa euroa. Tilapäinen voidaan lukea yhtä hyvin pysyväksi.

Maaseutu ja kylätiet hiljenevät. Kuntia yhdistetään kiihtyvällä vauhdilla. Pienet lukiot lopetetaan ja samoin käy terveysasemille. Samaan aikaan, kun matkat kuntakeskuksiin kasvavat, niin verotusta kiristetään mm. polttoaineveroa nostamalla. Polttoainevero koskettaa eniten taajamien ulkopuolella asuvia eli heitä, jotka tarvitsevat kulkuneuvojaan kaikissa tilanteissa julkisen liikenteen puuttuessa.

Hallitusohjelmaan kirjatut veronkorotukset näkyvät myös taloyhtiöissä asuvien vuokra- tai vastikekustannuksissa. Lämmitys-, jätehuolto-, hallinto-, kiinteistönhoitokustannukset, kiinteistöverot, vakuutukset ym. nousevat. Eläkeläisille ja pienituloisille luvatut pienet korjaukset tulopuolelle hupenevat moninkertaisesti. Yrityssektorilla leikkaukset näkyvät mm. investoinneissa.

Hallitusohjelma rakennettiin hyvässä uskossa tuleville kasvuvuosille. Jo nyt on nähtävissä, ettei näin kuitenkaan tule tapahtumaan. Ellei korjausliikettä tehdä nopeasti, niin kaikki lupaukset romuttuvat ja Suomi ajautuu Etelä-Euroopan maiden tavoin syvään lamaan. Hyvät neuvot on nyt tuotava esiin ja suhdanneheilahtelujen tasausmekanismit on saatava nopeasti Jutta Urpilaisen käyttöön. Perussuomalaiset ovat esityksensä tehneet hallitusneuvottelujen yhteydessä. Toki uusia vaihtoehtoja tuodaan esiin jatkuvasti.

Päättymätön ja korjaamaton kierre on velkaantuvien maiden tukeminen, jonka seurauksena ajaudumme kohti Euroopan liittovaltiota. 16.2.2011 eduskunta päätti, että perustuslakia muutetaan niin, että Suomi on osa Euroopan Unionia ja samalla presidentin valtaoikeuksia heikennetään. Ko. EU-lauseke on askel kohti liittovaltiota. Perustuslain muutos vaatii toisen käsittelyn tullakseen hyväksytyksi ja äänestyksessä tähän tarvitaan edelleen 2/3 enemmistö eduskunnassa. Toivon, että tässä asiassa Perussuomalaisten vaalivoitolla on suuri merkitys ja, että nykyinen perustuslaki jää voimaan.


Martti Mölsä
Kansanedustaja (PS)
Pirkanmaa, Punkalaidun

Julkaistu 17.09.2011 klo 07:00