ARTIKKELIT
Jäsenyysasiaa puoluesihteeriltä
Silloin tällöin eteen tulee tilanne, jossa joku epävarmana tiedustelee, kuuluuko puolueeseen jäsenenä, jos säännöllisesti saa vain lehden ja vuosittaisen jäsenmaksulaskun. Toisinaan taas puolueen jäsen luulee olevansa automaattisesti myös paikallisyhdistyksen jäsen, vaikka niin ei asia olekaan.
No, kysymällä asiat selviävät, ei siinä mitään. Ehkä on hyvä edes pintaraapaisulla tässäkin yhteydessä kerrata muutamaa seikkaa liittymisestä ja jäsenyydestä puolueessa sekä paikallisyhdistyksessä.

Puolueeseen liittyminen ei koskaan tapahdu automaattisesti, vaan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan omakätisesti allekirjoittamalla puoluehallitukselle osoitetulla hakemuksella.

Jäsenyyttä voi hakea mm. lomakkeella joka on tulostettavissa puolueen internetsivulta (www.perussuomalaiset.fi/jäsenyys) tai PerusSuomalainen-lehden takasivulta löytyvällä kupongilla. Ohut lehtileike kannattaa laittaa kuoreen ennen postitusta, jotta hakemus selviäisi varmemmin perille saakka. Puoluetoimisto käsittelee jokaisen hakemuksen erikseen. Aikanaan puoluehallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan ja puolueen jäseneksi hyväksytty saa siitä tiedon postitse.

Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäsenmaksuun sisältyy kolmen viikon välein ilmestyvä PerusSuomalainen-lehti. Erikseen tilattuna lehden vuositilaus maksaa 30 euroa. Jäsenmaksut kannattaa hoitaa vuosittain ja ajoissa, sillä maksamatta jättäminen voidaan katsoa puolueesta eroamiseksi.

Jäseneksi paikallisyhdistykseen

Puolueen jäsen ei ole automaattisesti paikallisyhdistyksen jäsen, vaan paikallisyhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.

Jäsenyyttä voi hakea siihen paikallisyhdistykseen joka toimii hakijan kotikunnassa. Mikäli kotikunnassa ei ole Perussuomalaisten paikallisyhdistystä, voi hakea lähimmän kunnan paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.

Puolueen jäsenenä voi olla kuulumatta paikallisyhdistykseen, sen sijaan  paikallisyhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava Perussuomalaiset rp:n jäsen. Paikallisyhdistyksen varsinainen jäsen voi osallistua ja vaikuttaa perussuomalaistoimintaan paikallistasolla ja sitä kautta voi pyrkiä organisaatiossa pidemmälle piiri- ja puoluetasolla.

Todettakoon vielä, että piiriyhdistyksillä ei ole henkilöjäseniä, vaan piirien jäseninä voivat olla kaikki puoluehallituksen hyväksymät rekisteröidyt Perussuomalaiset paikallisyhdistykset, joiden toimialue on piirin toimialueella.


Ossi Sandvik
puoluesihteeri

Julkaistu 20.09.2011 klo 08:00