ARTIKKELIT
Kainuun piiri aloittaa vaalivalmistelut
Perussuomalaisten Kainuun piirin piirihallitus on kokouksessaan 3.9.2011 pohtinut syksyn 2012 kunnallis- ja maakuntavaaleja. Kunnallisvaaleihin Perussuomalaiset lähtevät mukaan omilla ehdokaslistoilla Kainuun jokaisessa kunnassa. Tavoitteena on saada valtuustoihin mahdollisimman suuria perussuomalaisia valtuustoryhmiä, saada kunnallinen demokratia toimimaan ja murtaa poliittinen harvainvalta.
Maakuntavaalien osalta ei vielä tehty päätöksiä vaan todettiin, että asiaan palataan sitten kun selviää, mikä on Kainuun hallintomallin kohtalo. Perussuomalaisilla on kuitenkin valmius nopeasti järjestää tilanne sellaiseksi kuin se aikanaan muodostuu. Piirihallituksen mielestä olisi tärkeää, että Kainuun hallintomallia voitaisiin edelleen jatkaa ja kehittää siten, että kainuulaiset voisivat elää turvallisesti ja välttämättömät palvelut toimisivat koko laajalla Kainuun alueella.

Kunnallisvaalit 2012

Kunnallisvaaleihin Perussuomalaiset lähtevät mukaan omilla ehdokaslistoilla Kainuun jokaisessa kunnassa. Tavoitteena on saada valtuustoihin mahdollisimman suuria perussuomalaisia valtuustoryhmiä, saada kunnallinen demokratia toimimaan ja murtaa poliittinen harvainvalta.

Perussuomalaiset eivät solmi Kainuussa kunnallisvaaleissa vaaliliittoja ja ehdokkaiksi pyrimme saamaan luotettuja ja hyvämaineisia kainuulaisia naisia ja miehiä. Myös nuoria kutsumme mukaan ehdokkaiksi ja  kunnallisten asioiden hoitamiseen.

Kunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää, että kunta palvelee ja huomioi kaikki kuntalaiset tasapuolisesti – ketään ei saa sortaa eikä ihmisiä saa jakaa vuohiin ja lampaisiin poliittisen näkemyksen tai muun seikan vuoksi.

Perussuomalaisten tavoitteiden toteuttamiseksi Kainuussa pyrimme perustamaan piirin jäsenyhdistyksiä lähes jokaiseen Kainuun kuntaan ja aloitamme vaalivalmistelut välittömästi.


Pentti Kettunen
Julkaistu 02.10.2011 klo 09:07