ARTIKKELIT
ERVV:stä päätettäessä rikottiin perustuslakia?
Kun Euroopan rahoitusvakausväline ERVV oli lausunnolla perustuslakivaliokunnassa 22.9.2011, esitin, että ERVV-sopimusmuutoksen hyväksyminen edellyttäisi eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöä ja että 1. lakiehdotus käsiteltäisiin supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja 2. lakiehdotus käsiteltäisiin perustuslain säätämisjärjestyksessä. Edustaja Packalen kannatti esitystäni. Muista ryhmistä ei löytynyt kannatusta näkemyksellemme. Jätimme lopulta eriävän mielipiteen.
Niinpä eduskunnassa ERVV-sopimusmuutoksesta päätettiin yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja sopimus hyväksyttiin Perussuomalaisten hylkäysesityksestä huolimatta.

Nyt on tullut julki jo pitkään kulisseissa puhuttanut seikka, etteivät ERVV:n korkomenot kuulu Suomen takausvastuiden piiriin. Näin ollen vastuumme voivat kasvaa moninkertaisiksi. Tästä johtuen herääkin kysymys, onko nyt rikottu perustuslakiamme, kun ERVV:n kokoluokka ei ole ollut päätöstä tehtäessä eikä ole edelleenkään tiedossa?

Perussuomalaiset eduskunnan ainoana puolueena piti päänsä ja puolusti kansanvaltaa, mutta eduskunnan käytävillä se on herättänyt kilpailijoissamme lähinnä halveksuntaa. Valitettavasti historia tullee vielä todistamaan, että olemme olleet kantoinemme koko ajan oikeassa vakausvälineen ja vakausmekanismin suhteen.Lisätiedot :
kansanedustaja
Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 512 0632

Julkaistu 13.10.2011 klo 11:58