ARTIKKELIT
Mattila Muhokselta tuntee kuntakentän ongelmat
Tuore kansanedustaja Pirkko Mattila on kotoisin Muhokselta, Oulun vaalipiiristä. Hän on 47-vuotias perheellinen opettaja. Kotipaikkakunnallaan hän on toisen kauden kunnanvaltuutettu, maakuntavaltuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja.
Pirkko harrastaa kuntosuunnistusta, opiskelua ja myös vuohien hoitoa. Hänellä on kolme vuohta kotona Muhoksella. Pirkon perheeseen kuuluvat aviopuoliso Pekka ja kolme aikuista poikaa.

Vaikka Pirkko on pääasiassa toiminut ammattinsa puolesta sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla on hänellä myös vankkaa asiantuntemusta maa- ja metsätalouden asioista. Hän on maa- ja metsätalous- sekä hallintovaliokunnan jäsen. Lisäksi hän kuuluu myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan ja omaa laajan kielitaidon. Euroopan neuvostoa ei saa sekoittaa Eurooppa-neuvostoon, joka on EU:n jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten erityinen kokoonpano. Euroopan neuvoston perustehtävä on ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen.

Vahva maakunta tukee kaupunkikeskuksia

Kuntapäättäjänä Pirkko tietää kuntakentän ongelmat ja vahvuudet. Maakuntavaltuutettuna hän ymmärtää, että vahva maakunta tukee kaupunkikeskuksia. Metropolipolitiikka ei toimi ilman vahvaa maakuntaa. Milläs eväillä Pirkko sitten toteuttaa aluepolitiikkaa? Ensisijaisia ovat tietenkin elinkeinoelämän edellytykset: maa- ja metsätalous, metsä- ja kaivosteollisuus, porotalous, matkailu ja it-ala. Nämä edellyttävät hyviä liikenneyhteyksiä niin maanteillä kuin rautateilläkin.

Eduskuntavaaleissa Pirkolla oli teemoina kuntatalouden kunnostus, elinkeinoelämän kehitys pohjoiseen hajautetun energiaratkaisun voimin ja ps-valtuutettujen määrän lisääminen.

Perussuomalaisten hurjasta suosiosta huolimatta ei hallitusta saatu muodostettua ja siinä meni pari ensimmäistä kuukautta eduskuntatyössä kevyemmällä teholla. Tämä oli hyvä aloitus, sai rauhassa tutustua tulevaan ympäristöön ja paneutua tulevaan eduskuntatyöhön. Syyskauden ensimmäiset päivät kun ovat olleet Pirkolla erittäin kiireisiä.


Teksti: Suvi Viinala

Julkaistu 23.10.2011 klo 07:00