ARTIKKELIT
Puolue palkkasi järjestösihteerejä
Perussuomalaiset rp. on palkannut kolme järjestösihteeriä. Järjestösihteereille on määritelty aluejako seuraavasti: Etelä-Suomessa järjestösihteerinä toimii Riikka Slunga-Poutsalo, Keski-Suomessa Jukka Kotimäki ja Pohjois-Suomessa Juha Liukkonen.

Slunga Poutsalo Riikka

Riikka Slunga-Poutsalo, Etelä-Suomi

Etelä-Suomen järjestösihteerinä toimii Riikka Slunga-Poutsalo Lohjalta vastuualueinaan Kymi, Uusimaa, Helsinki, Varsinais-Suomi ja Satakunta. Järjestösihteerin tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia kuntavaalien 2012 rakentamisesta ja siitä, että joka kunnasta löytyy perussuomalaisia ehdokkaita äänestettäväksi.
- Puoluetoimistolla toimenkuva on toki pitänyt sisällään kaikenlaista muutakin arjen käytännöllisiin asioihin liittyvää. Päätavoitteen eli seuraavien kuntavaalien eteen on toistaiseksi ehditty vasta etsiä edellisten kuntavaalien tuloksia ja alustavasti pohtia tilannetta. Järjestösihteerin tehtäviin kuuluu myös puolueen piirien ja paikallisyhdistysten auttaminen ja huolehtiminen siitä, että kokoukset on pidetty oikeaan aikaan, kaikilla käytössä uudet säännöt ja rivit muutenkin suorassa.


Kotimaki Jukka

Jukka Kotimäki, Keski-Suomi

Keski-Suomen järjestösihteerinä toimii Jukka Kotimäki Siilinjärveltä vastuualueinaan Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala. Päätavoitteena on keskittyä ensi vuoden kunnallisvaaleihin ja huolehtia siitä, että jokaisessa kunnassa on mahdollisuus äänestää perussuomalaisia ehdokkaita.
- Sitä kautta tehtäviin lukeutuu myös jäsenhankinta ja paikallisosastojen organisointi sillä tavalla, että perussuomalaisia ehdokkaita saadaan myös niihin kuntiin joissa ei vielä ole omaa paikallisosastoa – muuten joka neljäs tai viides ääni menisi meidän kannaltamme hukkaan. Tarkoituksena on myös toimia yhdyslenkkinä piirien, paikallisyhdistysten ja puolueen välillä ja pitää huolta siitä, että ilmoitukset ovat lähteneet ajoissa ja lain edellyttämät kokoukset pidettyä, ettei ainakaan sen takia jäisi ehdokkaita asettamatta.Liukkonen Juha

Juha Liukkonen, Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen järjestösihteerinä toimii Juha Liukkonen Sievistä vastuualueinaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Oulu, Lappi ja Kainuu. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. tulevat kunnallisvaalit toimien yhteistyössä puolueen, piirien, paikallisyhdistysten ja jäsenistön kanssa jäsenhankinnassa huolehtien yhdistysten ja piirien sääntömääräisten kokousten pitämisistä ajallaan tähdäten ”kuntajytkyyn” vuoden 2012 vaaleissa.
- Työ on lähtenyt mukavasti käyntiin ja tieto siitä, että puolue on panostanut ensi vuoden vaaleihin on otettu hyvin vastaan ja tieto onkin levinnyt maakunnissa kulovalkean tavoin. Tavoitteenamme on, että jokaisessa kunnassa tulee olemaan omat listat perussuomalaisia kunnallisvaaliehdokkaita äänestettäväksi ja lopputuloksena perussuomalaisten valtuutettujen määrä vaalien jälkeen maassamme ylittää tuhat valtuutettua.


(Järjestösihteerien yhteystiedot: www.perussuomalaiset.fi/jarjestosihteerit)

Julkaistu 01.11.2011 klo 08:37