ARTIKKELIT
PS vastustaa puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämistä
Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet puolustusvaliokunnassa vastalauseen valiokunnan mietintöön koskien puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämistä. Perussuomalaisten mukaan hallituksen esitys rikkoo sukupuolten välistä tasa-arvoa ja on maanpuolustuksen kannalta ongelmallinen.
Hallitus perustelee yhtiöittämistä kustannussäästöillä. Hankkeen kokonaishyötyä valtiolle on kuitenkin aiheellista epäillä. Tavoitellut säästöt syntyvät lähinnä vain henkilökustannuksista. Uuden yhtiön työntekijät siirtyvät noudattamaan työehtosopimusta, jonka työehdot ovat valtion nykyisiä sopimuksia huomattavasti heikommat. Palkkadumppauksen seurauksena jo ennestään matalapalkkaisten, pääasiassa naisten ansiot pienenisivät heti ensi vuoden alusta arviolta 15 prosentilla. Tällä hallitus osoittaa, että naisvaltaisen toiminnon yhtiöittämisessä eivät päde samat säännöt kuin miesvaltaisen.

Tulevaisuudessa Puolustusvoimien ruokahuolto voi päätyä tarjouskilpailun jälkeen monikansallisen suuryhtiön hoidettavaksi. Perussuomalaiset ovat huolissaan huoltovarmuudesta. Vastalauseen mukaan onkin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parasta, että Puolustusvoimien ruokahuolto jatkuu itsenäisenä toimintana.

Perussuomalaisia puolustusvaliokunnassa edustavat kansanedustajat Jussi Niinistö, Pentti Oinonen ja Ismo Soukola.


Vastalause kokonaisuudessaan: www.jussiniinisto.fiLisätietoja:
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö, p. 050 5767 239
Julkaistu 25.11.2011 klo 15:25