ARTIKKELIT
Maistiaisia europarlamentista
Vasta hieman yli puoli vuotta europarlamentissa olleena olen äänestänyt täysistunnossa ja kulttuurivaliokunnassa arviolta kohta 3000 kertaa. Määrä selittyy sillä, että useimpien jo sinänsä tarpeellisuudeltaan kyseenalaisten esitysten kohdalla täytyy äänestää vielä lukuisista pilkunsiirroista, sananpoistoista ja sanamuotojen muutoksista.

Alla nyt Perussuomalaisen lukijoille tiedoksi eräitä niistä mietinnöistä, joiden parissa olemme käyttäneet aikaamme viimeisen puolen vuoden aikana, samalla kun EU ja koko Eurooppa uppoaa. Asiat todellakin voivat kattaa mitä tahansa maan ja taivaan väliltä.


 1. Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille
 2. Kehitysmaiden patoinfrastruktuurin vahvistamisen rahoittamisesta
 3. Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10. ja 11. artiklan osalta
 4. Mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalan haasteista
 5. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä
 6. Neuvoston istuntoihin liitetyistä yksipuolisista lausumista
 7. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä
 8. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (+10 vastaavaa traktoriin eri osiin liittyvää)
 9. Ensimmäisessä käsittelyssä vahvistetusta neuvoston kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä
 10. Euroopan parlamentin työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan 51. artiklan muuttamisesta
 11. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sao Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä
 12. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)
 13. Euroopan unionin seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman väliarvioinnista
 14. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä

Näitä pohdiskellessa aikamme kuluu täällä kuin siivillä. Edellä esitetythän siis olivat esimerkkejä vain esitysten otsikoista, ja vasta näiden otsikoiden alla ruvetaan äänestämään pilkkujen paikoista ensin valiokunnissa ja usein myös täysistunnossa. 


EU tekee paljon tärkeitä päätöksiä, mutta jokaista tärkeää päätöstä kohden myös kymmenen turhaa. Perussuomalaisten linja, jonka mukaan EU:ssa päätettävien asioiden määrää pitäisi roimasti laskea, on oikea.


Sampo Terho
europarlamentaarikko

Julkaistu 17.12.2011 klo 09:00