ARTIKKELIT
Aloite Kelan valtuustolle
Liikaa maksetun opintotuen veronpalautusten ulosmittaus oli Kelalta huonosti harkittu toimenpide. Perintäasioista vastaava yksikkö päätti asiasta, vaikka Kela oli aiemmin tehnyt opiskelijoiden kanssa takaisinmaksusuunnitelman ja vaikka opiskelijat olivat noudattaneet suunnitelmaa ja maksaneet erät sovitussa ajassa takaisin.
Näin allekirjoitettukin takaisinmaksusuunnitelma on ollut vain yhteen suuntaan sitova: maksuvelvollisen on suoritettava takaisinmaksu aikataulussa, mutta sovitun aikataulun noudattaminen ei estä Kelaa viemästä saatavia perintään.

Takaisinperittävään tukeen lisätään aina 15 prosenttia korotusta ja ulosoton yhteydessä kulut kasvavat entisestään jopa yli 10%. Korotuksen päälle tulevat ulosottomaksut, perintämaksut ja korot. Takaisinperittävä summa on ilman korotusta ja ulosotosta aiheutuvia kuluja keskimäärin 1060 euroa.

Opintotuen takaisinperintään sisältyy jo nykyisellään varsin vakavia sanktioita, joiden lisäksi uusi menettely tuo uusia sanktioita ja kustannuksia asiakkaalle. Takaisinperintään joutuvat ovat vastavalmistuneita ja juuri työelämään päässeitä nuoria. Menettely voi vaikeuttaa kohtuuttomasti opiskelijan toimeentuloa tilanteessa, jossa toimeentulo on mitoitettu osamaksusuunnitelman mukaisesti ja veronpalautus on suunniteltu käytettävän toimeentuloon pidemmälle ajalle tai jonkin välttämättömän menon rahoittamiseen. Nuorten ihmisten toimeentulo ei ole useinkaan vakiintunut, jonka vuoksi uusi menettely voi vaikeuttaa toimeentuloa jopa enemmän kuin muilla menettelyn piiriin kuuluneilla asiakasryhmillä.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että Kelan valtuusto ryhtyy toimenpiteisiin, jotta opiskelijoiden kanssa tehdyt takaisinmaksusuunnitelmat koskisivat sekä opiskelijaa että Kelaa. Esitämme myös, että opintotukien periminen ulosottomiehen toimesta lakkautettaisiin pikimmiten.


Helsingissä 21.12.2011
Kelan valtuuston perussuomalainen ryhmä.


Kelan valtuusto päätti yksimielisesti laittaa asian eteenpäin ja valmisteluun.

Julkaistu 22.01.2012 klo 21:13