ARTIKKELIT
Paras Suomen tasavallan presidentiksi 2012
Presidentti on ainoa kansan suoraan valitsema poliittinen toimija Suomessa. Ministerit, kuten Stubb viime hallituksessa, voidaan valita vaikka Euroopan Komissiosta Suomen politiikkaa johtamaan. Presidenttiä eivät poliitikot voi keskenään kamareissaan valita.
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Suomessa yritetään polkea kansandemokratiaa ja on heikennetty ainoan suoralla vaaleilla valittavan poliittisen henkilön statusta ja tehtävää. Suomen tasavallan presidentin tulee olla vahva ja selkeästi isänmaansa asioiden hoitaja eikä henkilö, joka haikailee muiden maiden asioiden ja liittovaltiorakenteiden perään.

Presidentin on kerättävä kansainvälistä mielenkiintoa maailman laajuisesti taidoillaan analysoida laajoja rakenteita kuten EU. Hänen on oltava valloittava persoona, joka saa kaikki puolelleen, mikä on tärkeää presidentille, joka toimii arvojohtajana Suomessa ja kansainvälisenä vaikuttajana Suomesta maailmalle. Ulkomaan vierailuilla median tulee olla kiinnostunut hänestä ja Suomesta.

Hallitusvaltaa käyttävät Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Presidentin tulee osata nähdä, miten poliittinen ja taloudellinen tilanne tulee kehittymään Euroopassa. Ei siksi, että hän olisi päättämässä näistä nk. valtiomme sisäisistä asioista, mutta voidakseen hallituksen ulkopuolisena henkilönä nähdä, miten EU todellisuudessa toimii ja näin toimia peilauspintana valtioneuvoston käyttäessä toimeenpanovaltaansa. EU:n toiminta on englannin kielellä tapahtuvaa Suomen lainsäädännön muuttamista.

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentin on oltava tasavaltalainen ja uskottava Suomen itsenäisyyden puolustamiseen omalla armeijallamme. Presidentti on huolissaan heikoimmista kansalaisista Suomessa, mutta kansainvälisenä henkilönä tuntee myös maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden. Presidentti tuntee suomalaisuuden ja arvostaa meidän ujoa pidättyväisyyttämme tietäen, että rinnassamme pumppaa lämmin sydän.

Presidentin on oltava rehellinen, luotettava, lahjakas, selväsanainen, lämmin henkilö, jolla on omat arvot kohdallaan. Hänen tulee kyetä avaamaan keskustelu kansalaisten ja yhteiskunnan arvoista, mutta hänen tulee myös kyetä osallistumaan käytävään keskusteluun tarpeen tullen pikaisestikin.

Suomen presidentti toimii Suomessa, joten hän on aina kansalaistensa käytettävissä, eikä täten toimessaan häviä Suomen poliittisesta kentästä. Toimissaan hänen tulee olla puolueeton.

Timo Soini täyttää edellä kuvatut presidentin kelpoisuusehdot kirkkaasti.


Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj, Perussuomalaisten Naisten
vpj

Anne Snellman
Oulunsalon kunnanvaltuutettu, uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen,
Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen

Julkaistu 18.01.2012 klo 09:40