ARTIKKELIT
Salainen kuntakartta
Julkisuuteen vuotaneen tai vuodatetun "salaisen kuntakartan" mukaan Suomen 336 kunnasta jäisi kartalle vain noin 70 kuntaa. Tätä on pidettävä vähintäänkin kummallisena tavoitteena. Eihän lukumäärä voi olla tavoite.

Ei kuntien ongelmia ratkota ylhäältä päin sanelemalla. Kymenlaaksoon jäisi tämän esitetyn mallin mukaan vain kaksi kuntaa - Kouvola ja Kotka. Iitti olisi tässä skenaariossa liitettynä Kouvolaan. Eiköhän sitä asiaa pitäisi kysellä ensin iittiläisiltä?

Tavoitteenahan on oltava sellainen kunta, joka pystyy hoitamaan sille asetetut velvoitteet. Eli tuottamaan peruspalveluja kuntalaisille. Ja tekemään sen taloudellisesti kestävällä tavalla. Siihen eivät pysty kategorisesti vain suuret kunnat tai pienet kunnat. Kyse ei ole mielestäni kunnan koosta vaan kyvystä hoitaa kuntataloutta.

Jos tätä esitettyä mallia ryhdytään ajamaan nyt voimakkaasti eteenpäin, niin se on mielestäni suuri virhe. Miksi? Kuntien määrää on jo vähennetty voimakkaasti viimeisien vuosien aikana. On tehty kuntaliitoksia ja perustettu kokonaan uusia kuntia. Nyt ei tarvitse enää perustella kantojaan mutu-tuntumalta. Meiltä löytyy kasapäin kokemusta siitä, mitä uusi kunta on tuonut tullessaan. Tällaisena käytännön "laboratoriona" on Kouvola aivan loistava esimerkki siitä mitä uusi kunta tuo tullessaan.

Kun kuntaliitosta tai Kouvolan tapauksessa aivan uuden kunnan perustamisen tarvetta perusteltiin mm. vahvemmilla talouden puskureilla ja leveämmillä hartioilla, vetovoimaisuuden lisääntymisellä ja synergiaeduilla, niin tästähän voi nyt ottaa selvää. Onko näin käynyt? Mitä positiivista uusi kunta on tuonut tullessaan?

Vastaavasti, niitä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, joita ei yhdistymisvaiheessa löytänyt mistään selvityksestä, saattaisi nyt kenties pienellä etsimisellä löytyä.

Kun uutta kuntaa tai kuntaliitosta ollaan johonkin päin Suomea puuhailemassa, niin otettakoon silloin selvityksissä huomioon faktat. Eli kaikki ne seikat, joita nyt tiedetään tapahtuneen. Kerrottakoon kuntalaisille ja päättäjille ennen päätöksentekoa, millaisia asioita kuntaliitos tuo tullessaan.

Kuten vaikkapa viiden vuoden irtisanomissuojan, palkkojen harmonisoinnin, taksapolitiikan, veroprosentit, piiloverotuksen, erilaisten palveluverkkojen kohtalon ja todelliset vaikutukset palveluihin.

Kun tähän pakettiin yhdistetään se, mitä kuntaliitoksilla ja suuremmilla kunnilla tavoitellaan ja ollaan sitten ihan oikeasti saavutettu, niin ollaan huomattavasti lähempänä rehellistä pohjaa päättää kuntauudistusten jatkamisesta. Ja lopuksi, en vastusta kuntauudistusta enkä kuntaliitoksia, jos niihin löytyy järjellinen syy ja vapaaehtoinen toimintatapa. Pakolla ei sellaista synny.

Peräänkuulutankin tuumaustaukoa kuntauudistukseen ainakin tulevien kuntavaalien ylitse. Nyt on aika kerätä tietoa ja kokemuksia jo tehdyistä ratkaisuista, jotta suuremmilta virheiltä vältyttäisiin. Virheitä tekee näet jokainen, mutta vain hölmö toistaa niitä.


Jari Lindström
kansanedustaja (ps)
Kouvola

Julkaistu 23.01.2012 klo 07:48