ARTIKKELIT
Perussuomalainen vaihtoehto elintarviketyöläisten edustajavaaleissa
Tommi Laitila Honkajoelta tarttui tilaisuuteen osallistua SEL ry:n edustajakokousvaaleihin. Näissä vaaleissa ei Perussuomalaisilla ole omaa listaa, vaan hän on mukana sitoutumattomana Uudistava vaihtoehto-listalla.
- Vaaleissa on yhteensä kaksi listaa, joista toinen on vahvasti vasemmistoliittolainen, minkä piiristä olen aistinut melko nuivan suhtautumisen mihinkään muuhun vaihtoehtoon.

- Itse työskentelen prosessityöntekijänä Honkajoki Oy:ssä, joka jatkokäsittelee elintarviketeollisuuden sivutuotteet mm. rasvaksi ja lannoitteeksi. Meillä hoidetaan myös maatiloilla kuolleiden nautojen ja lampaiden loppukäsittely, joiden lopputuotteet poltetaan energiaksi. Työpaikallani olen varapääluottamusmies ja ensimmäinen varatyösuojeluvaltuutettu, sekä työsuojelutoimikunnan jäsen.

- Politiikassa olen Honkajoen perussuomalaisten puheenjohtaja, Honkajoen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, lisäksi kuulun Satakunnan maakuntavaltuustoon.

- Suomen elintarviketyöläiset on liittona perinteisesti ollut vahvasti vasemmistolainen, eikä siellä liiemmälti ole haluttu avata silmiä jäsenistön moniin muihinkin suuntautumisiin. Nurkkakuntaisuutta ammattiliiton toiminnan piirissä pidän erittäin haitallisena, jonka seurauksena on monesti jäsenistön liukuminen yksityiskassoihin, mikä taas rampauttaa liiton voimaa taistella työntekijöiden etujen puolesta.

- Keskeinen ajatukseni vaaleissa on nimenomaan tuoda omalla osallistumisellani erilaista näkökulmaa ja uutta vaihtoehtoa urautuneisuudelle. Työväen aate ei ole enää pelkkää punalippua, vappumarssit hiljenee ja sosialismi hiipuu taka-alalle.

- Nykyaikaisen ammattiliiton tulee toimia tasapuolisesti jäsenistönsä puolesta. Jäsenistöön kuuluu eri poliittisia suuntauksia, siihen kuuluu myös poliittista suuntautumattomuutta ja tämä tosiasia täytyy huomioida jokaisen liiton johdossa, vaikkakin vallasta luopuminen saattaa joskus sapettaa.

- Olen kiitollinen kaikesta tuesta, mitä voin oman puolueeni jäsenistöltä saada ja tällä tarkoitan nimenomaan puskaradiota. Länsi-Suomen vaalipiiri on näissä vaaleissa laaja, siihen kuuluu myös Häme ja Keski- Suomi. Tarjotkaa vaihtoehtoa, mikäli vain joku tuttu, tai ystävä sattuu Sel ry:n lihavalmistealaan kuulumaan ja äänestysnumerohan on 8.

Postivaali on ajalla 28.3. - 4.4.2012 ja uurnavaalit 18. - 25.4.2012.

Tommi Laitila
Nro 8
Honkajoki

Julkaistu 28.03.2012 klo 07:00