ARTIKKELIT
Perussuomalaisilta eriävä mielipide liikenne- ja viestintävaliokunnassa
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet valiokunnassa eriävän mielipiteen koskien Euroopan komission suunnitelmia Euroopan laajuisen liikenneverkon määrittämisestä.
Euroopan komissio on valmistellut vuoden 2009 alusta asti TEN-T-politiikan uudistamista ja tämän työn tuloksena se antoi asetusehdotuksen uusiksi suuntaviivoiksi 19.10.2011. Suuntaviivoissa määritellään TEN-T-politiikalle vuosiin 2030 ja 2050 ulottuva pitkä aikavälin strategia. Suuntaviivaehdotuksen tavoitteena on määrittää kokonaisvaltainen Euroopan laajuinen liikenneverkko.

Perussuomalaisten mielestä ei ole hyväksyttävää, että EU asettaa entistä tiukempia ajallisia ja laadullisia vaatimuksia liikenneverkon toteuttamiseksi.

- Emme hyväksy sitä, että jäsenvaltiot ovat velvoitettuja toteuttamaan liikenneverkon EU:n määräämällä tavalla. Suomen kannalta ei ole myöskään hyväksyttävissä periaate, että suuntaviivat sitovat kaikkia toimijoita, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Perussuomalaisten mielestä Suomella tulee olla laaja kansallinen päätösvalta myös liikennerakentamisen osalta, sillä Suomessa tiedetään parhaiten omat tarpeemme sekä resurssimme niiden toteuttamiseksi.

EU:n ydinverkkoon kuuluisivat maantieyhteyksistä vain E18-tie Turusta Vaalimalle ja nelostie Helsingistä Kemiin. Perussuomalaisten mielestä tämä merkitsisi rajallisten rahavarojen liiallista keskittämistä näiden tieyhteyksien rakentamiseen. Muut tarpeelliset tiehankkeet jäisivät silloin rahoitusta ja toteutusta vaille.


Julkaistu 11.04.2012 klo 07:00