ARTIKKELIT
Velkakierre pysäytettävä oikeudenmukaisesti
Eduskunnassa käytiin eloisa keskustelu valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016. Hidastuneen talouskasvun vuoksi hallitus sopi jo toisen kerran vuoden sisällä mittavista valtiontalouden sopeutustoimista tavoitteenaan kääntää valtion velkasuhde laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Lähetekeskustelun jälkeen asia etenee valiokuntiin.
Hallituksen tavoite on ymmärrettävä, sillä yksistään valtionvelan korkomenoihin uppoaa kehyskaudella arviolta 2,9 miljardia euroa vuodessa eli suurin piirtein nykyisen puolustusbudjettimme verran.

Korostinkin keskustelussa olevani samaa mieltä siitä, että velkakierteen pysäyttämisen tulee olla talouspolitiikkamme päämäärä. Sen sijaan siitä, ovatko hallituksen kaikki toimet tavoitteen saavuttamiseksi sosiaalisesti oikeudenmukaisia, olen perustellusti eri mieltä.

Hallituksen suunnittelema kaikkien arvonlisäveron verokantojen korotus yhdellä prosenttiyksiköllä osuu yhtälailla niin köyhiin kuin rikkaisiinkin. Ennen eduskuntavaaleja vasemmistopuolueet aktiivisesti kiivailivat tämän kaltaisten tasaverojen nostoa vastaan, mutta hallituksessa linja on muuttunut. Takkia käännetään, kun vastuuta kannetaan – näinhän se vanhojen puolueiden tuttu toimintatapa vaalilupausten suhteen menee.

Veroja tulee kantaa maksukyvyn mukaan. Perussuomalaisten linja ei ole vaalien jälkeen muuttunut. Toki kompromisseja tulee osata tehdä. Esimerkiksi arvonlisäverokorotuksen ulkopuolelle olisi voinut jättää elintarvikkeet ja lääkkeet. Nyt hallitus sysää köyhät ja sairaat eturintamaan taloustilanteen korjaajiksi.

Kehyspäätös kurjistaa myös kuntataloutta entisestään. Kun valtionosuuksista leikataan, kuntien peruspalvelut heikkenevät ja leikkaus osuu jälleen pienituloisiin, jotka niitä eniten käyttävät. Valtionosuusleikkausten myötä monet kunnat myös velkaantuvat ja joutuvat nostamaan kunnallisveroa, taksoja ja maksuja.

Tämä ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa, semminkin kun hallitus samaan aikaan sitoo käsittämättömiä summia huonosti talouttaan hoitaneiden hulivilieuromaiden tukemiseen.

Hallitus on kehunut kehyspäätöstään oikeudenmukaiseksi kompromissiksi, vaikka todellisuudessa Kokoomus on tarjonnut kumppaneilleen kylmää kyytiä. Oikeudenmukaisuutta löytyy lähinnä niistä osioista, jotka hallitus näkyy omaksuneen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista, kuten ns. solidaarisuus- eli Wahlroos-veroon, nuorisotyöttömyyden torjuntaan, tutkimus- ja kehitysverotukeen sekä ratainvestointeihin liittyvistä esityksistä. Myös sotiemme veteraanien etuisuuksiin tehtävät muutokset ovat oikean suuntaisia, mutta riittämättömiä.


Jussi Niinistö
Kirjoittaja on nurmijärveläinen kansanedustaja

Julkaistu 03.05.2012 klo 07:00