ARTIKKELIT
Oikeusistuimista tehtävä riippumaton selvitys
Kymen perussuomalaiset kansanedustajat vaativat tuoreessa julkilausumassaan riippumatonta selvitystä oikeusistuimista. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Juho Eerola, Jari Lindström ja Reijo Tossavainen.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) selvityksen mukaan kaikkein järkevintä olisi ollut lopettaa Vaasan hovioikeus. Tuo selvitys ei kuitenkaan kelvannut, vaan tehtiin uusi selvitys, jonka mukaan olisi ollut järkevää yhdistää Kouvolan ja Kuopion hovi-oikeudet ja hallinto-oikeudet niin, että hovioikeus olisi ollut Kouvolassa ja hallinto-oikeus Kuopiossa. Kun mainittu selvitys osoitettiin puutteelliseksi ja jopa tarkoitushakuiseksi, laadittiin uusi selvitys, joka sekään ei ollut riittävän puolueeton. Nyt Vaasan hovioikeuden säilyttämiseksi hatusta tempaistiin ratkaisu, jossa kummankin oikeusistuimen palvelut keskitetään Kuopioon.

Kaikkein järkevintä olisi ollut, että Kouvolassa hovi- ja hallinto-oikeudet olisi sijoitettu saman katon alle. Silloin olisi syntynyt säästöjä sekä kiinteistökulujen että myös palkkakulujen osalta. Samoin olisi voitu menetellä Kuopiossakin. Näin olisi päästy tavoiteltuun kustannussäästöön, mutta mikä tärkeintä, kummankin oikeusistuimen palvelut olisivat säilyneet sekä Kuopiossa että Kouvolassa.

Alun pitäen hankkeen tarkoitus oli säästää kustannuksia. Nyt Henriksson on antanut julkisuuteen lausuntoja, jossa hän itsekin myöntää, että säästöjä ei juurikaan synny. Syynä ovat lisääntyneet asiakkaiden ja henkilökunnan matkakustannukset.

Henriksson on perustellut säästöjä toiminnallisilla syillä. Asiantuntijat tyrmäävät nämäkin väitteet.

On ilmeistä, että tehdyn päätöksen taustalla ovat vahvasti vaikuttaneet myös kielipoliittiset perusteet. Haettiin ratkaisu, jolla turvattiin Henrikssonin oman vaalipiirin hovioikeuden säilyminen.

Ministeri Henrikssonin johdolla asian valmistelussa ja päätöksenteossa on noudatettu huonoa hallintotapaa. Siksi olisi paikallaan, että esimerkiksi Kouvolan kaupunki teettäisi ulkopuolisella riippumattomalla taholla selvityksen, jonka jälkeen hanke on mahdollista tyrmätä viimeistään eduskuntakäsittelyssä.


Juho Eerola
Jari Lindström
Reijo Tossavainen

Julkaistu 23.05.2012 klo 07:00