ARTIKKELIT
Miljoonien suomalaisten eläkevarat vaarassa
Perussuomalaiset eivät hyväksy huomattavaa julkista arvostelua nostanutta hallituksen esitystä (HE9/2012), jonka sisällössä ja valmistelussa on tullut esiin hälyttäviä puutteita. Tekniseltä pikkuseikalta vaikuttava esitys vaarantaa miljoonien suomalaisten eläkevarat ja kohtelee epäoikeudenmukaisesti pientyönantajia.

Hallituksen esitys loisi eläkelaitosten sijoitusriskejä varten uuden puskurin, johon liitettäisiin ns. tasoitusmäärä. Näin ei tosiasiassa vähennettäisi riskejä, vaan nimellisen muutoksen turvin vaarannettaisiin miljardien rahat, jotka on kerätty toista tarkoitusta varten.

Tasoitusmäärä on vakuutusyhtiön varaus, joka on tarkoitettu vakuutusriskien kattamiseen. Perussuomalaiset muistuttavat, että sitä ei ole lupa käyttää muiden riskien kattamiseen. Lain mukaan tasoitusmäärä on osa vakuutusteknistä vastuuvelkaa, siis velkaa vakuutetuille.

Useat tahot ovat viime vuosina huomauttaneet, että tasoitusmäärää on kertynyt työeläkeyhtiöihin liikaa perittyinä vakuutusmaksuina lähinnä pientyönantajilta. Liikaa kerätyt varata tulisi palauttaa maksajille. Hallituksen esitys väittää, että näin olisi jo tehty, mutta asiantuntijat ovat toista mieltä. Esityksessä todetaan paradoksaalisesti, että tasoitusmäärän suuruus selvitetään vasta hallituksen esityksen hyväksymisen jälkeen. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tällaista menettelyä.

Perussuomalaiset arvelevat, että työeläkeyhtiöt haluavat pitää tasoitusmäärän liian korkealla tasolla, jotta se voitaisiin vaivihkaa muuttaa sijoitustoiminnan puskuriksi. Tällöin epäonnistunut sijoitustoiminta katetaan pientyönantajille kuuluvasta tasoitusmäärästä.

Perussuomalaiset pitävät hyvin ongelmallisena sitä, että juuri työeläkeyhtiöt ovat merkittävässä määrin toimineet hallituksen esityksen valmistelijoina, vaikka ne siitä etupäässä hyötyvät ja sitä myöhemmin soveltavat.

Lisäksi ehdotettu laki vahingoittaa työeläkelaitosten kilpailuneutraliteettia. Eläkevakuutusyhtiöt keskenään sekä säätiöt ja kassat suhteessa yhtiöihin joutuvat kilpailullisesti eriarvoiseen asemaan.

Lopuksi hallituksen esitys heikentää merkittävästi nykyistä työeläkelaitosten katevalvontaa. Esityksessä samaan aikaan heikennetään valvontaa ja korostetaan mahdollisuutta sijoitusriskin kasvattamiseen. Riskin kasvattamista perustellaan paremmilla sijoitustuotoilla, mutta on syytä muistaa, että riskin kasvattaminen tuo myös helposti tappioita. Lain mukaan työeläkeyhtiön on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuottavasti. Hallituksen esityksestä puuttuukin kokonaan turvaavuusnäkökulma.

Perussuomalaiset jättivät perjantaina 4.5. eriävän mielipiteen eduskunnan talousvaliokunnan lausuntoon. He myös ehdottivat nykyisen määräaikaislain jatkamista, sekä hallituksen esityksen uudelleen valmistelemista, niin että edellä luetellut puutteet korjataan.Lisätietoja antaa:
Kaj Turunen
050 512 0663
talousvaliokunta valiokuntavastaava / ps

Julkaistu 13.05.2012 klo 07:00