ARTIKKELIT
Perus-Pena Keiteleellä ja Pielavedellä
Kansanedustaja Pentti Oinonen vieraili 16.4. Keiteleen ja Pielaveden alueen yrityksissä sekä kansalaistapaamisissa. Vierailu toteutui yhteistyössä kuntien PS-paikallisyhdistysten, yritysten sekä kuntien johdon kanssa.
Päivä alkoi yritysvierailulla Keitele Group Oy:ön. Yhtiön toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio vastaanotti vierasjoukon, johon liittyi myös Keiteleen kunnanjohtaja Eero Ryhänen. Sahan salongissa vieraat saivat rautaisannoksen tämän päivän saha- ja puutuoteteollisuuden tilanteesta.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden Kylävainio näki loistavana. Edellytykset pärjätä ovat olemassa. Konsernin perustoimintojen sijainti on keskeisellä paikalla, metsä-Suomen keskellä hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Valtiovallan viimeaikaiset toimet ovat toki jättäneet paljon parannettavaakin; energiaverojen korotus (sähkö- ja polttoaine), pääomatuloveron korotukset sekä sähkönsiirtomaksujen korotus ovat nostaneet kustannuksia miljoonan euron vuositahdilla. Valtiovallan olisikin korjattava Suomen sahateollisuuden kilpailukyky kilpailijamaiden (Ruotsin, Saksan ja Itävallan) tasolle eikä rapautettava sitä omilla toimillaan viime vuosien tapaan. Suomen sahateollisuus on menettänyt markkinoita kilpailijoilleen miljardien eurojen arvosta viime vuosina.

Keiteleen keskeinen sijainti on myös saatava realisoitumaan tiestön peruskunnosta huolehtimalla. Tästä asiasta kantoi huolta myös kunnanjohtaja Eero Ryhänen. Keiteleen kunnan teollisuuden myötä kunnassa on lukuisia raskaan ajoneuvokaluston liikennöitsijöitä. Kaiken tieliikennöinnin yhteinen intressi on peruskunnoltaan ja ylläpidoltaan parhaalla tavalla hoidettu tiestö.

Sahavierailun lopuksi tutustuttiin sahalaitoksen toimintaan teollisuusneuvos Kylävainion johdolla.

Kuntalaistapaaminen Keiteleellä järjestyi lounaskahvila Veljestupa Tiinassa.

Vierailupäivän antia

Pielavedelle siirtymisen jälkeen ensimmäisenä vierailukohteena oli Pasielektro Oy. Vierailijat, joihin kunnan edustajaksi liittyi vs. hallintojohtaja Tuija Valta, otti vastaan toimitusjohtaja Pasi Poikonen. Pasielektro Oy on konesähköjärjestelmien kokonaisratkaisuja valmistava 16 henkilöä työllistävä perheyhtiöpohjainen yritys.

Seuraava vierailukohde Pielavedellä oli Pielamet Oy. Vierailijat otti vastaan toimitusjohtaja Pertti Lipponen. Pielamet Oy on metallialan yritys, joka työllistää 15 henkilöä Pielavedellä. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. erilaiset suodatinratkaisut teollisuuden ja kaivannaisalan tarpeisiin.

Viimeinen vierailukohde Pielavedellä oli Monitaitoset ry, jonka toiminnasta vierailijoille kertoi toiminnanjohtaja Kati Huovila. Monitaitoset ry on kolmannen sektorin toimija, joka toiminnallaan pyrkii auttamaan mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä.

Monitaitoset ry:n tiloissa pidetyssä kahvitilaisuudessa pidettiin myös Pielaveden kuntalaistapaaminen.

Vierailupäivän anti oli kiinnostava monipuolisten yrityskohteiden ansiosta. Niin kokoluokaltaan kuin toimialaltaankin hyvin erilaisten yritysten huolet olivat yllättävän samankaltaisia. Päällimmäisenä oli erityisaloilla vaadittavien osaajien löytäminen ja työllistäminen. Varsinkin metallialaa sivuavissa työpaikoissa oppisopimuskoulutusta pidettiin hyvänä keinona omaksua pätevyys alalle.

Kuntien merkitys keskeinen

Kuntien aktiivisuutta varsinkin toimintansa alkuvaiheessa olevissa yrityksissä pidettiin tärkeänä. Pielaveden vs. hallintojohtaja Tuija Valta saikin kiitosta ennen kaikkea toimistaan Ylä-Savon seutukunnan kehittämisyhdistyksen, Ylä-Savon Veturi ry:n, tiimoilta.

Toisenlaisen näkökulman avasi Monitaitoset ry:n vierailu. Kolmannen sektorin työ on arvokasta. Työelämästä saattaa syrjäytyä työttömyyden tai vaikka liikenneonnettomuuden kohdatessa. Työllä, olipa työ millaista tahansa, on aina sosiaalinen ja kuntouttava puolensa. Työ pitää arjessa ja elämän syrjässä kiinni.

Kuntalaistapaamisissa kahvin äärellä, sanan ollessa vapaa, pääsi kansanedustaja Pentti Oinonen vastaamaan pohjoissavolaisen juurikansan välillä visaisiinkin kysymyksiin. Päivänpolttavista aiheista esillä olivat mm. petopolitiikka, kalastuslainsäädäntö ja Suomen vastuut Etelä-Euroopan euromaiden kasvaviin ongelmiin. Palattiinpa vielä menneeseen hallitusratkaisuunkin. Menneistä katsottiin kuitenkin nopeasti tulevaan. Kiinnostuksesta päätellen Perussuomalaisille voi povata hyvää menestystä syksyn kuntavaaleissa sekä Keiteleellä että Pielavedellä.

Palaute, jonka yrityksiltä, kuntien virkahenkilöstöltä sekä kuntalaisilta saimme vierailupäivästä, oli erittäin positiivinen. Kansanedustajan jalkautuminen pitäjille on aina merkkitapaus. Tapahtumat noteerataan paikallisesti.

Tahdommekin kannustaa lopuksi kaikkia Perussuomalaisia kansanedustajiamme vierailuille niin yrityksiin kuin erilaisiin kuntalaistapahtumiin, kuuntelemaan työnantajien, työntekijöiden sekä kuntien virkahenkilöstön ja kuntalaisten tuoreimmat kuulumiset.


Ari Kaunisaho
puheenjohtaja
Keiteleen Perussuomalaiset ry

Tuomo Karhunen
puheenjohtaja
Pielaveden Perussuomalaiset ry

Julkaistu 27.05.2012 klo 07:00