ARTIKKELIT
Vahingollinen väkivaltaviihde lasten ulottuvilla
Suomessa on lyhyen ajan kuluessa tapahtunut vakavia väkivallantekoja, jotka ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin. Useissa näissä tapahtumissa on surmaamisvälineitä käytetty ampuma-aseita.

Viime vuosikymmenien aikana väkivaltaviihde myytävinä videoina, erilaisina tallenteina ja televisiovastaanottimien kautta lähetettävinä ohjelmina sekä  internetin kautta on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Väkivallasta on tullut viihdeteollisuudenala, ja lapset joutuvat tai pääsevät jo nuorina katsomaan raakaa tappamista ja väkivaltaa.

Tämä ei mielestäni voi olla vaikuttamatta kehitysikäiseen lapseen tai nuoreen.

Olenkin esittänyt seuraavan kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille:

Aikooko hallitus puuttua edellä mainitsemiini asioihin ja epäkohtiin väkivaltaviihteen kitkemiseksi pois lasten ja nuorten ulottuvilta? Aikooko hallitus tehdä tarvittavia toimia tilanteen normalisoimiseksi ja rauhoittamiseksi vai katsooko se, että väkivaltaviihteellä ei ole tekemistä viime aikojen koulusurmiin ja muihin traagisiin tapahtumiin ja että väkivaltaviihdettä voidaan rajoituksitta markkinoida maassamme ja näin tehdä rahaa jopa lasten ja nuorten mielenterveyden kustannuksella?

Pentti Kettunen

kansanedustaja

Julkaistu 05.06.2012 klo 08:00