ARTIKKELIT
Älä osta sikaa säkissä
Käytetyn auton ostamisessa on aina omat riskinsä, ja myös ostajalla on velvollisuus tarkistaa, että auto on päällisin puolin kunnossa, tarkistaa paperit ja suorittaa koeajo.

Sikaa säkissä ei kannata ostaa. Kun käytetyn auton ostaa liikkeestä, suojaa ostajaa kuitenkin kuluttajansuojalaki.
  - Vaikka käytetty auto myydään sellaisena kuin se on, jos auton kunto poikkeaa olennaisesti siitä kuin huoltohistorian, iän, tyypin ja ajettujen kilometrien perusteella olisi voinut odottaa, toisin sanoen jos ilmenee jotain yllättävää, silloin vika on virhe jonka korjaamisesta vastaa myyjä, kertoo kuluttajaoikeusneuvoja Eeva-Liisa Pynnä Porin kuluttajaneuvonnasta.
  Jos ostaa auton yksityishenkilöltä, on ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus vielä suurempi. Liikkeestä ostetussa autossa ilmenneen vian korvaamisvelvollisuuskysymyksissä voi riitatilanteissa pyytää ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta, mutta yksityisten autokauppojen kohdalla näin ei voida menetellä.
  - Asian voi mahdollisesti halutessaan viedä käräjille, mutta käytettyjen autojen kaupat ovat yleensä suuruusluokaltaan sellaisia, ettei se kannata.

Automaattista peruuttamisoikeutta ei ole

Kun suunnittelee käytetyn auton ostoa, on syytä ottaa huomioon auton tarve ja käytettävissä oleva budjetti. Kuluttajaneuvojat joutuvat usein vastaamaan kysymyksiin kaupan peruuttamisoikeudesta. Valitettavasti tällaista oikeutta ei välttämättä ole, varsinkaan jos auto on virheetön.
Ostovaiheessa on paperien tarkistuksen ja koeajon lisäksi hyvä varmistua korin ja renkaiden kunnosta, sisustuksen ja hallintalaitteiden kunnosta, valojen toimivuudesta ja siitä, että korin valmistenumero vastaa rekisteriotteeseen merkittyä.
  - Hyvin usein auto ostetaan tarkistamatta papereita, ei tarkisteta onko esimerkiksi huoltohistoria aukoton. Useimmat kuluttajaneuvontaan tulevat valitukset koskevat auton kuntoa. Vaikka auto olisikin tarkastettu huolellisesti ja ilmennyt vika olisi myyjän vastuulla, on myyjällä sekä velvollisuus että oikeus korjata vika. Vain jos korjaaminen ei onnistu tai se kestäisi kohtuuttoman pitkään, voi ostaja vaatia kaupan purkamista.

Autoliike on asiantuntija

Autoliikkeen etuja yksityiseen verrattuna ovat asiantuntemus, velvollisuus tietojen antamiseen ja kuluttajasuojalainsäädännön antama turva. Autoliikkeet tietysti pystyvät myös paremmin vastaamaan mahdollisista ongelmista.
  Jos ostaa auton yksityiseltä, voi tehdä erittäin hyvän tai erittäin huonon kaupan alantuntemuksestaan ja omasta kaupantekokyvystään riippuen. Koska kuluttajasuojaa ei ole, on ennakkotarkastusvelvollisuus paljon suurempi ja jos ongelmia tulee, on yksin niiden kanssa.
  Kuluttajaneuvonta siirtyi kunnilta valtiolle tämän vuoden alusta. Ongelmatilanteissa ihmisten toivotaan ensisijaisesti käyvän kuluttajaneuvonnan sivuilla osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.fi. Toissijaisesti voi soittaa numeroon 0718 731 901, josta saa henkilökohtaista neuvontaa arkisin kello 9-15 välisenä aikana.

Teksti: Mika Männistö

Kuva: Matton Images

Julkaistu 27.04.2009 klo 15:35