ARTIKKELIT
Suomea ei olisi ilman suomalaisia
Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksen metsäpalvelupäällikkö ja Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas Ukko Bambergille on myönnetty Suomen Tieyhdistyksen hopeinen ansiomerkki toiminnastaan yksityistieverkoston kunnon parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Politiikassa hän haluaa puolustaa tavallisia ihmisiä, niitä arjen sankareita, joille ei kunniamerkkejä myönnetä.

- Tarkoitan niitä ihmisiä, jotka eivät koskaan odotakaan suurta mainetta ja mammonaa, vaan haluavat vain hoitaa työnsä ja lapsensa ja elää hyvää elämää. Tällaisen elämän edellytysten tulisi olla kunnossa, mutta ovatko ne? Tukeeko vai hajottaako ympäristö tänä päivänä haavetta elää tavallista elämää joutumatta kyykytettäväksi? Bamberg pohtii.
Pahalta näyttää. Bamberg ei voi kuin ihmetellä nykyaikana tehtäviä ratkaisuja. Voiko olla mahdollista, että esimerkiksi aikanaan valtion rahoilla pystyyn pantuja täysin kannattavia tehtaita suljetaan noin vain ja vedetään samalla matto jalkojen alta sadoilta työssäkäyviltä suomalaisilta? Ilmeisesti voi, mutta ei pitäisi voida.
- Suomea ei olisi ilman suomalaisia, ja jos suomalainen voi huonosti, koko Suomi voi huonosti, uskoo Bamberg.
Itse miehenä ja isänä Bamberg haluaa korostaa myös sitä, että lasten kasvatuksessa isälle kuuluu muutakin kuin vain elättäjän rooli. Lapselle isän ja äidin roolit ovat yhtä tärkeitä. On surullista, miten monet lapset tänä päivänä kasvavat ilman kunnon miehen mallia.
- Olen tavallaan myös miesasiamies, joka ei ole naisia vastaan. Tänä päivänä avioliitosta lähdetään niin helposti, mutta vanhemmuudesta ei voi lähteä koskaan.

Pientiestö pidettävä kunnossa

Metsäpalvelupäällikkönä Bambergin vastuulle kuuluu liiketoiminta, joka koostuu metsätie- ja ojitusasioista sekä tiekuntapalveluista. Niinpä yksi hänen keskeisistä teemoistaan kuntavaaleissa on myös tiestön kunto.
- Jos esimerkiksi puuntuonti Venäjältä loppuu, asettaa se tiestölle ihan uusia haasteita. Niinpä yksityisteiden kunnossapitoon olisi varattava riittävät tuet. Koska maaseudulla asumiseen liittyy tietty eriarvoisuus, olisi pientiestön kunto muun muassa vanhusväestön kannalta aivan perusedellytys. Koti on ihmisen paras paikka, mutta kuinka hyvin sinne pääsee?
Jo pitkään on puhuttu myös yksityisautoilun rajoittamisesta ja joukkoliikenteen suosimisesta. Naiivia puhetta, jos joukkoliikennettä ei ole maaseudulla järjestetty kunnolla. Kyllä tiestön on oltava kunnossa ja autokannan riittävän uutta ja vähäpäästöistä.
- Näistä asioista vouhottamisesta se ansiomerkki minulle ehkä myönnettiinkin. Olen myös pannut alulle ja johtanut useita projekteja yksityisteiden kunnon kartoittamiseksi, tiekuntapalveluiden kehittämiseksi ja tietarpeiden selvittämiseksi. Jos nyt kerran EU:ssa ollaan, olisi hyvä saada edes osa omista rahoista takaisin hyvien projektien kautta.
Ansiomerkin myöntänyt Suomen Tieyhdistys toimii voimakkaana eturyhmänä Suomen tieverkoston turvaamiseksi ja sen taustalla ovat kaikki keskeiset tieverkon kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät toimijat. Ansiomerkkiä ei ole koskaan aiemmin myönnetty metsäkeskuksiin.

Perussuomalaisuus on terveen järjen käyttöä

Ukko Bamberg ei ole aikaisemmin ollut kunnallisvaaliehdokkaana. Ajatus ehdokkuudesta tuntui hänestä pitkään vieraalta, mutta pari kolme vuotta sitten hänen päässään alkoi itää ajatus, voisiko hänkin antaa oman panoksensa yhteisten asioiden hoitamiseksi.
- Ehdokkaaksi olen lähtenyt hyvin nöyrällä mielellä. Puolueen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ehdokas menisi läpi. Siitä, keitä he ovat, päättävät äänestäjät.
Ukko Bamberg asuu Kuusankoskella, joka tulevassa kuntaliitoksessa liitetään Suur-Kouvolaan. Alueella ajankohtaiseksi asiaksi on noussut liitosalueiden tasapuolinen kehittäminen.
- Minulle perussuomalaisuus merkitsee sitä, että ei olla sosialisteja eikä kapitalisteja, vaan käytetään ainoastaan tervettä maalaisjärkeä.

Julkaistu 24.09.2008 klo 07:55