ARTIKKELIT
Onko vanhuksilla oikeusturvaa?
Viisi lääninhallitusta on tehnyt selvityksen vanhusten laitoshoidosta. Selvityksen tulos oli se, että vanhustenhoidon tilanne on vielä luultuakin pahempi. Sanalla sanoen: järkyttävä!


Suurimpana syynä surkeaan hoitoon on laitoksia riivaava henkilökuntapula. Päivällä kituutellaan vielä joten kuten, mutta yövuoroista on pakko selvitä vajaamiehityksellä.

Lääninhallitusten selvitysten mukaan selviytymistapoja on monia. Vanhuksia sidotaan peteihin ja teljetään lukkojen taakse. Joidenkin levottomien vanhusten ”liika energisyys” poistetaan lääkkeillä. Tarpeensa vanhukset tekevät vaippoihin, koska ei ole henkilökuntaa auttamassa heitä vessoihin.
Märissä ja likaisissa vaipoissa vuoteisiin sidotut vanhukset odottavat hoitajaa jakamaan lääkkeet ja vaihtamaan kuivemmat vaipat.

Selvitysten mukaan vanhukset kärsivät hoidon puutteesta ja joskus jopa suoranaisista hoitovirheistä. Oman käsitykseni mukaan myös alimitoitettu ja ylityöllistetty hoitohenkilökunta kärsii, koska ei voi tilanteelle mitään. Mielestäni apua tarvitsevat nyt sekä hoitajat, että hoidettavat.

Syynä surkeaan tilaan on kuntia riivaava krooninen rahapula. Samaan aikaan mediat seuraavat valtakunnassa meneillään olevaa oikeudenkäyntiä, jossa erästä kansalaistamme syytetään kansanmurhasta. Tämän oikeudenkäynnin kustannuksiksi on arvioitu noin miljoonaan euroa, jotka Suomen valtio on valmis maksamaan siitä, että kansalaisen oikeusturvaa ei vaaranneta.   

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava asianmukaisesti ja hyvin. Eläinlääkärit tarkastavat tiloja ja epäkohtia havaitessaan ilmoittavat asian poliisille, joka käynnistää esitutkinnan ja selvittää onko eläimiä säilytetty ja kohdeltu voimassa olevan lain ja asetusten mukaisesti.

Mikäli asia etenee syyteharkintaan ja jopa oikeuskäsittelyyn asti, turvaa Suomen valtio eläinten oikeuksia, ja syyttäjän suulla vaatii eläinten hoidon laiminlyöneelle rangaistusta.  

Kahdesta edellisestä esimerkistä huomaat, että Suomen valtio on tarkka kansalaistensa ja myös eläinten oikeuksien puolustamisesta. Pääasia on se, että jokaisen oikeusturvasta huolehditaan kustannuksista piittaamatta.

Tammenlehväsukupolvi lunasti verellään maamme itsenäisyyden ja samalla länsimaisen oikeusjärjestelmämme säilymisen, johon kuuluu myös oikeusturva. He ja heidän ohellaan myös muut maamme hyvinvoinnin rakentaneet nykyiset vanhukset ovat ansainneet sen, että heitä kohdellaan ihmisarvoisesti.

Kysynkin kuka huolehtii hoitolaitoksissa olevien vanhusten oikeusturvasta? Kuka puolustaa näitä avuttomassa tilassa olevia vanhuksia? Kuka vastaa siitä, että laitoksissa ei ole riittävästi hoitohenkilökuntaa?

Reijo Hongisto
www.reijohongisto.fi

Julkaistu 25.09.2009 klo 14:47