ARTIKKELIT
Tampereen perussuomalaiset hyvällä asialla
Tampereen perussuomalaiset ry on järjestämässä hyväntekeväisyyshuutokauppaa, jonka tuotto lahjoitetaan kokonaan vapaaehtoisen vanhustyön keskukselle, Mummon Kammarille, nuorten palkkaamiseksi vanhusten ulkoilutustyöhön Koukkuniemen vanhainkotiin Tampereelle. Näin tuemme sekä nuorten työllistymistä että vanhusten hoitoa.


Koukkuniemen tilanne on jatkuvasti ollut puheenaiheena henkilökuntavajeen ja hoidon tason takia.  Yhä kiristyneet säästötavoitteet huonontavat vanhusten asemaa entisestään. Toivomme näin voivamme auttaa vanhuksia ihmisarvoisempaan elämään laitoshoidossakin.

Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus ja osa ev.lut. seurakuntien diakoniatyötä. Mummon Kammari oli keväällä 2009 Aamulehden Kuvassa Mukana -kampanjassa, jossa jaettiin 20 000 euroa lukijoiden valitsemille kohteille. Kampanjassa Mummon Kammari sai 5000 euroa, jotka se käytti nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Koukkuniemeen kesällä 2009. Tänä vuonna Mummon Kammari on saanut toisenkin lahjoituksen samaan tarkoitukseen. Tammerkosken yrittäjät ja Tampere tunnetuksi –yhdistykset lahjoittivat Kukkaisviikon perinteisen huutokaupan tuoton, 1133 euroa, Mummon Kammarille.

Keräämme pääasiassa taiteilijoilta ja yhdistyksiltä taideteoksia huutokaupattavaksi, mutta myös muun tavaran myynti on mahdollista mikäli lahjoittajia löytyy. Lahjoittajien nimet ovat esillä tapahtumassa. Toivomme tapahtumalle myös julkisuutta median toimesta.

Huutokauppa järjestetään 13.12.2009 klo 13-17 Tampereella Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa.

Tiedustelut:
terhikiemunki@hotmail.com

Tervetuloa mukaan hyvän asian puolesta!

Julkaistu 30.10.2009 klo 09:33