ARTIKKELIT
Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä ei allekirjoita valtuustosopimusta
Tiistaina 20.10. jatkuivat valtuustoryhmien väliset neuvottelut valtuustosopimuksesta vuosille 2020-2012. Neuvotteluissa edettiin monissa kohdin myönteiseen suuntaan, mutta valmiutta etsiä vaihtoehtoa veronkorotukselle talouden tärkeimpänä tasapainottamiskeinona ei löytynyt.

Lopetimme neuvottelut, koska valtuustoryhmämme ei voinut sitoutua kunnallisveron nostoon nykyisestä 18 prosentista 19 prosenttiin kolmen seuraavan vuoden ajaksi.

Vastustamme veron nostamista useasta syystä. Ensinnäkin korotuksen ajoitus on väärä, koska laman aikana pitää alentaa veroja ja näin lisätä ostovoimaa. Todettakoon, että valtio tekeekin päinvastoin: ensi vuoden budjetti tuo jopa pienituloiselle nettotuloa kunnallisveron perusvähennyksen nousun kautta.

Kunnallisveron korotus prosenttiyksiköllä ottaa tämän hyödyn pois korkojen kanssa. Tasaverona kunnallisvero on epäsosiaalinen ja sen korotus rasittaa pienituloisia suhteellisesti enemmän kuin hyvätuloisia.

Talouden tasapainottaminen veroa korottamalla on päättäjille helppo ratkaisu, koska näin vältetään vaikeammat tehtävät: menojen leikkaukset ja pitemmän päälle välttämättömät rakenteelliset uudistukset. Veroa korottamalla kaadetaan talouspulan kustannukset liian suurelta osin pelkästään veronmaksajien niskaan. Aidoissa säästötalkoissa niukkuutta jaettaisiin tasapuolisemmin ja etsittäisiin menosäästöjä hankintojen lisäksi mm. investoinneista ja avustuksista. Käsityksemme on, että talous voidaan ja pitää saada tasapainoon ilman veronkorotusta.

Valtuustosopimuksessa ei sanota mitään rantatien tunnelin rahoituksesta. Jos hanke etenee nykyistä vauhtia, tulee se nielemään investointirahaa jo valtuustokauden lopulla. Koska lamasta toipuminen tulee tuona aikana vielä olemaan kesken ja talouden tasapainottaminen edelleen vaikeaa, pelkäämme, että tunnelin rahoitus kilpailee hyvinvointipalvelujen rahoituksen kanssa vähentäen viimeksi mainittua. Ryhmämme ei halua tällä tavoin epäsuorastikaan sitoutua tunnelin rakentamiseen.

Lisätiedot:
Valtuustoryhmän pj. Heikki Luoto
sopimusneuvottelija 20.10. Markku Talonen

Julkaistu 01.11.2009 klo 09:44