ARTIKKELIT
Puoluesihteeri Ossi Sandvik 16.11. Lahdessa: Omaishoito tuottaa säästöä
Omaishoitajat tekevät uuvuttavaa työtä hoitaessaan läheisiään ympärivuorokautisesti. Tähän äärimmäisen tärkeään ja arvokkaaseen työhön joka tuottaa suoraa säästöä, kunta voi myöntää omaishoidon tukea, joka minimissään on vähän yli 300 euroa kuussa.

Kaikkiaan 34 000 suomalaista saa omaishoidon tukea. Tarvitsijoita olisi moninkertaisesti, mutta he jäävät kokonaan ilman, koska kunnat eivät ole varanneet siihen riittävästi varoja.

Hallitus puolestaan on kykenemätön auttamaan kuntia, jotka talousvaikeuksissaan säästävät ja tulevat samalla maksattaneeksi lamaa omaishoitajilla. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja kunnilla on mahdollisuus leikata sitä. Ne voivat myös röyhkeästi irtisanoa entiset sopimukset ja solmia uudet huonommin ehdoin, tai jättää omaishoitajat kokonaan tukea vaille.

Käytännössä omaishoitajat ovat keskenäänkin eriarvoisessa asemassa, asuinkunnasta riippuen. Alueellinen eriarvoisuus voitaisiin välttää ja samalla omaishoitajat saataisiin pois kunnallisen budjettipelin ulottuvilta, mikäli hallitus ymmärtäisi osoittaa selvää rahaa omaishoidon kehittämiseen. Tuki tulisi nostaa kohtuulliselle tasolle ja tuen maksatus siirtää Kansaneläkelaitokselle.

Julkaistu 19.11.2009 klo 09:21