ARTIKKELIT
Kotkan Perussuomalaisten valtuustoryhmä oli joutua käräjille
Kunnallisvaaleissa 2008 Kotkan Perussuomalaiset saivat yli 8 prosentin kannatuksellaan neljä valtuutettua Kotkan 51 paikan valtuustoon ja omat edustajansa jokaiseen lautakuntaan. Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa 26.1.2009 oli sähköä ilmassa, sillä perussuomalaiset olivat jo vaalitaistelun aikana luvanneet puuttua erääseen vuonna 2005 sattuneeseen irtisanomistapaukseen kaupungissa.

Kyseisessä irtisanomisessa käytettiin hyväksi niin kutsuttua ”töiden laiminlyöntilistaa”, johon oli koottu erään kaupungin entisen työntekijän väitettyjä virheitä työpaikallaan. Tätä listaa ei henkilölle itselleen kuitenkaan näytetty useista pyynnöistä huolimatta. Irtisanotulle henkilölle ja Kotkan Perussuomalaisille jäi epäilys, että väitteet lukuisista laiminlyönneistä olisivat olleet tuulesta temmattuja. Kaunan erotettua henkilöä kohtaan epäiltiin saaneen alkunsa vuosia sitten, kun talousepäselvyydet kunnassa nousivat pintaan ja kunnallinen virkamies sai nuhteet omista toimistaan. Irtisanottu henkilö oli tuonut julkisuuteen tämän talousepäselvyyden, jolla ilmeisesti oli kauaskantoisia vaikutuksia hänen tulevaisuuteensa kunnan työntekijänä.

Irtisanomista käsiteltiin aikoinaan käräjillä

Asia riitautettiin käräjillä, mutta oikeus asettui kaupungin puolelle. Vedottiin julkisuuslakiin, jonka mukaan tämän ”laiminlyöntilistan” luovuttaminen asianomaiselle itselleen vahingoittaisi merkittävästi montaa muuta paperissa nimeltä mainittua henkilöä. Samoihin aikoihin kaksi yksittäistä kaupunginvaltuutettua, toinen Kokoomuksesta ja toinen Vasemmistoliitosta, yrittivät valtuustokyselyiden avulla saada papereita irtisanotun henkilön tarkistettavaksi, mutta turhaan. Kokoomuslainen teki asiasta valtuustokyselyn vuoden 2008 syksyllä.

Perussuomalaisten aloite nostatti myrskyn vesilasissa

Nykyisen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa luki Perussuomalaisten pitkäaikainen taustavaikuttaja, valtuutettu Arto Hirvonen valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin irtisanottua henkilöä koskevien väärien ja virheellisten asiakirjatietojen korjaamista. Aloitteen olivat allekirjoittaneet kaikki puolueen valtuutetut ja sen laadinnassa oli merkittävällä tavalla ollut mukana myös varavaltuutettu Jari Taipale.

Muutamille valtuustosalissa paikallaolijoille oli Arton esiintyminen ja asian kipeys niin pahasti liikaa, että mainittu pienen ihmisen oikeuksien puolustaminen johtikin kahteen perussuomalaisten valtuustoryhmää vastaan tehtyyn rikosilmoitukseen.

Tutkintapyyntö kunnianloukkauksesta ja luottamusmiesaseman väärinkäytöstä

Muutama johtava virkamies, mukaan lukien Kotkan kaupunginjohtaja ja kaupungin lakimies, tekivät valtuustoaloitteen takana olevia Kotkan Perussuomalaisia vastaan tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta. Myös Kotkan kaupunginhallitus teki tutkintapyynnön siitä, oliko Perussuomalaisten valtuustoryhmä aloitteessaan käyttänyt luottamusmiesasemaansa väärin ja hakenut perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle. Kaupunginhallitus ei kokouksessaan kuitenkaan ollut yksimielinen ja Perussuomalaisten edustaja Jorma-Kalevi Merivirta ajettiin kokouksesta salamavalojen räiskeessä ulos.

Asian käsittelyä seurasi lähes kohtuuton julkisuus. Paikallisissa lehdissä oli Perussuomalaisista aina suuret kuvat ja jutut, kun jotain uutta uutisoitavaa asiassa tapahtui. Tätä jatkui pitkin kevättä ja myös valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi, kun taas olivat persut möhlineet.

Virkamiehen on kestettävä ankaraakin arvostelua

Perussuomalaiset saivat kuitenkin käännettyä asian hyödykseen ja sen johdosta yhteydenottoja ympäri maata. Myös Kotkassa on tämän vuoden aikana Perussuomalaisiin liitytty innokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Yksi arvokkaimmista yhteydenottajista oli eräs turkulainen kaupunginvaltuutettu, joka oli lukenut aloitteen netistä. Hänellä oli tiedossaan ennakkotapaus, jossa valtuutettu oli kovin sanoin arvostellut virkamiehiä, jotka sitten olivat tehneet asiasta rikosilmoituksen. Oikeus oli kuitenkin todennut, että kunnan virkamiehen on työssään kestettävä ankaraakin arvostelua, jos se kohdistuu hänen virkatehtäviinsä. Tätä päätöstä Kotkan Perussuomalaiset poliisikuulustelujen yhteydessä käyttivät myös hyväkseen.

Syyttämättäjättämispäätökset kolahtelivat postiluukuista

Syyttämättäjättämispäätökset kolahtivat Perussuomalaisten postiluukuista lokakuun 5. päivänä. Nyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet eivät saaneet kuvaansa mihinkään lehteen ja nekin, jotka jotain vaivautuivat kirjoittamaan, kirjoittivat asiasta aika pienellä. Syyttämättäjättämispäätös ei ihme kyllä ylittänyt julkisuuskynnystä mediassa. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat, kuten vanha sanonta kuuluu.

Kotkan Perussuomalaiset ovat pyytäneet Kotkan kaupungin johdolta julkista anteeksipyyntöä. Jos tähän ei suostuta, he harkitsevat kantelun tekemistä lääninhallitukseen. Perussuomalaisten mielestä kaupungin virkamiesten ja etenkin lakimiesten on täytynyt tietää, kuinka heppoisilla perusteilla he perussuomalaisia vastaan ovat käyneet. Asiaan liittyi Kotkan Perussuomalaisten mielestä painostusta vetää aloitteensa takaisin, jottei heitä sitten tuomittuina potkittaisi pois koko valtuustosta. Kotkan Perussuomalaisten mukaan kaupungin menettely valtuustoryhmää kohtaan on ollut epäasiallista ja törkeää, aivan samoin kuin tätä irtisanottua kaupungin työntekijääkin.

- Julkinen anteeksipyyntö olisi hyvien tapojen mukaista. Tämä olisi pieni ele kaupungilta, mutta iso asia Kotkan Perussuomalaisille. Minun puolestani asia on loppuun käsitelty ja Kotkan Perussuomalaiset keskittyvät nyt kaupungin budjetin laatimiseen ja muihin tärkeisiin asioihin, kertoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Juho Eerola 24.11.2009.

Hallinto-oikeus teki irtisanotulle myönteisen päätöksen

Irtisanottu valitti asiastaan Kouvolan hallinto-oikeuteen ja sai marraskuussa 2009 itselleen myönteisen päätöksen. Kyseinen ”töiden laiminlyöntilista” on toimitettava irtisanotulle. Hallinto-oikeus teki myönteisen päätöksen. Todennäköisesti irtisanottu tulee vaatimaan mielestään laittomasta irtisanomisesta tuntuvia korvauksia Kotkan kaupungilta. Saamieni tietojen mukaan kaupunki ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä. Nähtäväksi jää, koska asialle laitetaan lopullinen piste.

Julkaistu 09.12.2009 klo 08:00
Kirjoittaja: Harri Lindell