ARTIKKELIT
Täytäntöönpano ennen hyväksyntää
Jyväskylän valtuuston kokouksessa 16.11. moitittiin useammankin valtuutetun puheessa kaupunkia kolmannen sektorin hylkäämisestä. Etenkin järjestöjen nykyisten homeongelmaisten tilojen korvaajaksi toivotun entisen KELA:n kiinteistön kaappaaminen kaupungin keskussosiaaliasemaksi hiersi puhujia.

Nyt pitää ihmetellä, eikö vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee, vai eikö tieto kulje valtuustoryhmien sisällä. Ainakin puhujilla piti olla tieto, että peruspalvelulautakunta oli jo 5.11. tehnyt tuosta päätöksen. Moitteitten oikea foorum olisi ollut tuossa kokouksessa, ja siellä niillä olisi ehkä ollut vaikutustakin päätökseen. Nyt ne voidaan esittää enää valitusmenettelyssä.

Perussuomalaiset ovat näköjään jääneet yksin puolustamaan kaupungin palvelujen säilymistä, koska kaikki muut ryhmät olivat "tasapuolisesti" edustettuina tuossa peruspalvelulautakunnan kokouksessa tekemässä päätöstä, joka paitsi romuttaa järjestöjen toimitilahankkeen, myös sulkee kaupunginosien omia sosiaaliasemia.

Onneksi vihje tuosta järjestelystä kantautui riittävän ajoissa korviini ja jätti aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräajassa.

Lautakunnan päätöksen ainoa ongelma ei ole se, että päätöksen perusteena olevaa  Tilapalvelun tilaamaa konsulttiselvitystä palveluverkosta ei ole hyväksytty sen enempää kaupunginhallituksessa kuin valtuustossakaan; se on tarkoitus tuoda niiden käsittelyyn vasta ensi vuoden alussa, mutta jo nyt sitä pannaan täytäntöön.

Päätösvalta palveluiden perusteista kuuluu kuntalain mukaan valtuustolle, eikä sitä saa siirtää. Palvelujen perusteita mitä ilmeisimmin on sekin, tuotetaanko niitä keskitetysti keskustan alueella vai siellä, missä niiden käyttäjät asuvat. Onhan jopa kaupunkia juridisestikin sitovassa järjestämissopimuksessakin määrätty lähipalvelut turvattavaksi.

En oikein tiedä mitä pitäisi ajatella lautakunnalle esitetystä tarkemmin yksilöimättömästä laskelmasta, jonka mukaan järjestely nostaa vuokrakuluja noin 60.000 euroa kuukaudessa. Ainakin nuo KELA:n tilat omistavalle rakennustoimisto Alonen Oy:lle maksettaisiin vuokraa tuon verran jo kahdelta kuukaudelta.
Ehkä konsul(en)tti on laskeskellut, että Tilapalvelun tulot nykyisistä ja tyhjilleen jäävistä kaupungin omistamista sosiaaliasemista säilyvät entisellään. Tosin Tilapalvelun niistä perimiin vuokriin sisältyy ilmaa n. 40%, siitä puolet puhdasta ylijäämää ja loput nk. "peruspääoman korkoa" - tiloista, jotka on tuolla ylijäämällä tulleet jo kokonaan maksetuiksi.

Konsul(en)tin mielestä näyttäisi kaupungille olevan yhdentekevää, maksetaanko tuo "tuottoprosentti" kaupungin omaan kassaan vai yksityiselle kiinteistöyhtiölle.

Järjen käyttö ei ole laissa määrätty pakolliseksi, mutta ei se kiellettyäkään ole.
Ainakin lautakunnan jäseniä vietiin tuossa kuin pärekoria kannokossa, kyydin tarjosi Tilapalvelun Esko Eriksson. Mutta epäilemättä tuollakin "junalla" oli joku lähettäjä.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä
Perussuomalaisten piirisihteeri

Julkaistu 09.01.2010 klo 08:31