ARTIKKELIT
Valtuustoaloite kaikkien perussuomalaisten käyttöön!
Uusi vuosi on hyvä aloittaa aloitteella, johon yhtymistä lähes kaikkien puolueiden valtuutettujen on vaikea vastustaa.

Pienenä puolueena meidän olisi hyvä tulevaisuudessakin tehdä yleisesti tiettäväksi sellaiset aloitteet, jotka olisivat kunnasta riippumatta kaikkien yhteisesti käytettävissä. Näin meidän ei tarvitsisi keksiä pyörää aina uudestaan eli miettiä aloitteita kukin omassa kunnassa, mikä syö resursseja.

Aloitteita voitaisiin kerätä yhdessä sovittavaan tiedostoon esimerkiksi puoluetoimistoon tai PS-lehden toimitukseen. Mikäli toimisimme näin niin pystyisimme hyödyntämään tehokkaammin pienet, mutta asiantuntevat resurssimme. Samalla vahvistaisimme puolueemme yhtenäisyyttä ja laajempaa yhteistyötä politiikan saralla. Seuraavassa omaishoitajuutta koskeva aloite vapaasti eri kuntien valtuutettujen käyttöön.

Omaishoitajat ansaitsevat oman merkkipäivän

Omaishoitajien tekemä työmäärä vastaa koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemää työtä. Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka hoitavat läheisiään ja säästävät yli 300 miljoonaa euroa kuntien menoja. Omaishoidontukea saa ainoastaan 30 000 omaishoitajaa.

Sellaisesta omaishoidontyöstä, joka edellyttää ympärivuorokautista hoitoa, voi saada omaishoidontukea 672,81 euroa kuukaudessa (Vantaalla), jolloin tuntipalkaksi muodostuu 1 euro 87 senttiä tunnissa (12 h/vrk). Tämä on veronalaista tuloa ja tuensaanti edellyttää, että omaishoitaja ei tee muuta työtä.
Poliittiset päättäjät eivät ole pystyneet parantamaan omaishoitajan asemaa. Päinvastoin, omaishoidontuen määrää on pienennetty ja tuen saannin kriteereitä on tiukennettu. Lakisääteisiä vapaapäiviä omaishoitavat eivät työn sitovuudesta johtuen pysty pitämään. Omaishoito on kriisitilassa.

Omaishoitajat kokevat ymmärrettävästi, että heidän työtään ei arvosteta.
Tähän asiaan täytyy puuttua. Omaishoitajille tulee osoittaa käytännössä kuinka arvokkaita he yhteiskunnallemme ovat. Se on vähintä mitä voidaan tehdä. Ja jos muut eivät ole halukkaita näin toimimaan niin olisi hyvä, jos perussuomalaiset näyttäisivät muille esimerkkiä.

Omaishoitajat ansaitsevat oman merkkipäivän jokaisessa Suomen kunnassa. Omaishoitajien päivänä ansioituneille omaishoitajille myönnettäisiin kunnanjohtajan allekirjoittama kunnia-diplomi ja omaishoidonmitali ansiokkaasta työstä. Ansioituneimmat omaishoitajat kutsuttaisiin omaishoitajien päivänä kunnantalolle, jossa kunnanjohtaja luovuttaisi mitalit.

Palkintojen myöntämisen perusteena olisi työn sitovuus ja vaativuus sekä sen kesto. Omaishoitajien päivä ei juuri aiheuttaisi kustannuksia, mutta olisi merkittävä viesti kunnan taholta omaishoitajille heidän työnsä arvostuksesta ja edistäisi omaishoitajuuteen ryhtymistä. Tämä on yhteiskunnallemme erittäin tärkeää, koska ilman omaishoitajien panosta emme tule selviytymään väestön ikääntymisen hoitoalalle tuomista haasteista.

Valtuustoaloite

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esitämme, että kaikille omaishoitajille myönnetään kunnassamme kaupunginjohtajan allekirjoituksella varustettu kunnia-diplomi kiitokseksi ja arvostuksen osoittamiseksi siitä raskaasta ja arvokkaasta työstä, jota he tekevät kuntien menojen säästämiseksi.

Kunnia-diplomi myönnettäisiin niille omaishoitajille, jotka ovat tehneet omaishoitotyötä yli vuoden. Lisäksi kymmenen ansioitunutta omaishoitajaa palkittaisiin joka vuosi omaishoidonmitalilla, joiden myöntämisen perusteena olisi työn sitovuus ja vaativuus sekä sen kesto.

Perustelut
Omaishoitajien asemaa tutkittaessa on tullut voimakkaasti esiin se seikka, että heidän työtään ei arvosteta. Omaishoidontuen alhainen määrä ja vapaapäivien vähyys ovat toki isompia ongelmia, mutta työn arvostuksen puute heikentää omalta osaltaan merkittävästi motivaatiota ja työssä jaksamista. Kunnan myöntämä diplomi olisi konkreettinen osoitus omaishoitajien työn arvostamisesta. Sen aiheuttamat kustannukset olisivat minimaaliset ja muodostuisivat lähinnä diplomin painattamisesta, postituksesta ja mitalin toteuttamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että kunnassa otetaan käyttöön omaishoitajanpäivä, jolloin kaikille yli vuoden omaishoidontyötä tehneille henkilöille myönnetään kunnanjohtajan allekirjoittama kunnia-diplomi ja lisäksi palkitaan kymmenen eniten ansioitunutta omaishoitajaa kunnantalolla vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa

Perussuomalainen valtuustoryhmä
Päivämäärä

Julkaistu 17.01.2010 klo 08:22
Kirjoittaja: Juha Malmi