ARTIKKELIT
Aluehallinnon kaatajaiset Oulussa
Pohjois-Pohjanmaan liitto järjesti loppiaisen vastaanoton Oulun taidemuseolla. Mukaan oli kutsuttu maakuntavaltuuston jäsenet. Samalla jätettiin jäähyväiset Oulun läänille ja maaherralle.
Maaherra Siuruainen sai PP:n mitalin osoituksena arvokkaasta työstään alueemme puolesta. Pohjois-Pohjanmaan uusien yksiköiden ylijohtajana aloittaa Terttu Savolainen, joka on aiemmin toiminut ministeri Hyssälän avustajana ja keskustan poliittisena sihteerinä.

Olivatko maaherrat virassaan olleet liian valtaisia, sillä ylijohtajia on yleisesti ministeriöiden palveluksessa ja heidän toimiaan valvovat ja ohjaavat selkeästi ministerit? Onko tarkoitus ottaa selkeämpi pääkaupunkipohjainen ohjaus aluehallintoelimiin? Oliko tämä taas sellainen vallan uudelleenjako omille kavereille? Valtaa ylijohtajien vetämille organisaatioille on kuitenkin suunnittelujohdon kautta määritelty, eli kannattaa tarkkailla, mitä uusissa maakuntaohjelmissa aiotaan. Tervetuloa kuitenkin Ouluun Terttu Savolainen!

Aluehallinnon kaat iso
Juhlissa mukana Pirkko Mattila, Vaili Jämsä-Uusitalo ja Matti Tervonen vaimoineen. Kuvan otti Pirkon mies.


Aluehallintovirastot (AVI)

Aluehallintovirastojen tehtävät ovat nykyisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä. Aluehallintovirastoja tulee kuusi ja sen vastuualueet ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat; työsuojelu; ympäristöluvat; pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi.
Aluehallintovirastot ovat valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalalla. Virastoilla on myös muita ohjaavia ministeriöitä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävät ovat nykyisten työ- ja elinkeinokeskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia tulee 15, joiden vastuualueet ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Keskuksilla on myös muita ohjaavia ministeriöitä ja virastoja.
Julkaistu 13.02.2010 klo 09:22
Kirjoittaja: Vaili Jämsä-Uusitalo