ARTIKKELIT
Kesätyöpaikkojen arvonta kohtelisi nuoria tasa-arvoisesti
Työttömyystilanne maassamme on heikkenemässä, ja erityisesti nuorisotyöttömyys on pahentunut lyhyessä ajassa merkittävästi. Pitkään jatkuessaan työttömyys aiheuttaa köyhyyttä, jolla puolestaan on monia haitallisia vaikutuksia elämänlaatuun.
Erityisesti lapsiperheiden köyhyydellä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Rahan puute kiristää tunnelmaa kotona, harrastuksista joudutaan tinkimään, ja lasten huoli ja häpeä perheen tilanteesta on usein suurta. Pahimmillaan taloudelliset ongelmat synnyttävät yhä vaikeampia ongelmia kuten masennusta, päihteiden liikakäyttöä ja perheväkivaltaa.

Tutkimusten mukaan työttömyys ja huono-osaisuus siirtyvät usein sukupolvelta toiselle: vanhempien työttömyys lisää nuorten työmarkkinoille siirtymisen vaikeutta. Myös vanhempien sosioekonomisella asemalla on selkeä yhteys työttömyyden periytymiseen. Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen puolestaan kulkevat käsi kädessä, ja erityisesti työttömät nuoret miehet ovat vaarassa ajautua pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä tulee kalliiksi paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti. Tutkimusten mukaan yhdestä syrjäytyneestä koituu yhteiskunnalle jopa miljoonan euron lasku.

Ylisukupolvista työttömyyttä ja siihen liittyvää syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä ennalta antamalla kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet saada kesätyötä ja siten päästä työelämään kiinni. Hyvät kesätyöpaikat ovat usein kiven alla, ja jokaiselle nuorelle on tulevaisuuden kannalta tärkeää saada työkokemusta ja mahdollisesti "jalka oven väliin" sopivassa työpaikassa. Olisi siis tärkeää, että kaikki hakijat olisivat aidosti samalla viivalla töitä hakiessaan.

Porvoon perussuomalaisten mielestä oikeudenmukainen tapa jakaa kuntien kesätyöpaikat olisi arpominen: tällöin kaikilla nuorilla olisi taustaan katsomatta yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä Olemme tehneet Porvoossa valtuustoaloitteen, jossa esitimme siirtymistä arvontakäytäntöön. Lisäksi esitimme, että Porvoon kaupunki lisää nuorten kesätyöntekijöiden määrää talouskriisin aikana 50:llä vuosittain, ja että rekrytoinnit hoidetaan mahdollisimman avoimesti ja oikeudenmukaisesti.

Työpaikkojen arvonta kohtelisi kaikkia nuoria tasa-arvoisesti, riippumatta heidän suhteistaan ja perhetaustastaan. Käytännöstä ei koituisi kaupungille ylimääräisiä kustannuksia, mutta monelle nuorelle se antaisi arvokkaan mahdollisuuden päästä elämässään eteenpäin Ensimmäinen kesätyöpaikka voi tuoda tullessaan parempia työllistymismahdollisuuksia myös tulevina kesinä, ja työssä luodut verkostot helpottavat usein myös vakituisen paikan löytymistä valmistumisen jälkeen.

Arvontakäytäntö ei tuottaisi ongelmia sellaisten työpaikkojen kohdalla, joiden täyttämiseen ei vaadita erityistä ammattitaitoa, ja mikäli työpaikka edellyttäisi kielitaitoa tai muuta erikoisosaamista, voitaisiin hakemuksista valita arvottavaksi vain ne, jotka täyttävät tarvittavat kriteerit. Siten samantasoisilla hakijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada haluamansa kesätyö, ja työnantaja saisi työntekijän, jolla on tarvittavat taidot työn tekemiseen.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Julkaistu 22.02.2010 klo 09:31