ARTIKKELIT
Miten Suomi maksaa EU-jäsenmaksuja?
Valtiovarainministeriön EU-budjettiyksikkö vastasi Perussuomalainen -lehden toimittajan kysymyksiin Suomen EU-jäsenmaksujen määristä.
- Ovatko Suomen EU-jäsenmaksut (brutto) kasvaneet tänä vuonna?
Arvioidaan kasvavan 1771 miljoonasta eurosta (2009) 1800 miljoonaan euroon (2010).

- Mistä nousu johtuu?
Kasvu on varsin pieni, ja pienuus johtuu lähinnä am. vuoden 2009 budjetin normaalia korkeammasta tasosta. Ilman tätä vuoden 2009 takautuvaa maksatusta EU-maksut kasvaisivat noin 130 miljoonaa euroa
Vuonna 2009 kasvu oli 210 miljoonaa euroa johtuen EU:n uuden rahoitusjärjestelmän takautuvasta (vuodesta 2007) voimaantulosta, joka aiheutti kasvusta puolet.

- Kuinka suuri osa maksuista on muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksia?
Vuoden 2010 budjetissa Suomi osallistuu noin 150 miljoonalla eurolla muiden jäsenmaksuhelpotuksiin.

- Mitkä EU-maat saavat jäsenmaksuhelpotuksia?
Saksa, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

- Onko helpotuksia saavien maiden määrä lisääntynyt?
Alunperin oli vain Yhdistynyt kuningaskunta (1988-), myöhemmin Saksa sai helpotuksen brittien maksuhelpotuksen rahoitukseen. Vuodesta 2000 alkaen maat ovat olleet samat (Saksa, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta).

- Onko odotettavissa niiden määrän lisääntyvän?
Ei ole todennäköistä, toivottavaa olisi, että päästäisiin eroon helpotuksista.


Kysymyksiin vastasi:

Paavo Kytömäki
Valtiovarainministeriö
Budjettiosasto, EU-budjettiyksikkö

Julkaistu 17.03.2010 klo 09:25