ARTIKKELIT
Maahanmuuttokeskustelu harhapoluilla
Viime kuukausien aikana maahanmuuttokeskustelu on jälleen ryöpsähtänyt valloilleen. Mielestäni useassa kannanotossa asioita on sotkettu tarkoituksella. Maahanmuutto on yleistetty pelastamaan tulevaa työvoimapulaa. Jo tämä osoittaa mielestäni selvää tarkoitushakuisuutta.
Itse en sotkisi työperäistä maahanmuuttoa turvapaikanhakijoihin, ankkurilapsiin enkä edes kiintiöpakolaisiin. On muistettava, että tällä hetkellä maassamme asuvien maahanmuuttajien työttömyysprosentit ovat erittäin korkeita, esimerkiksi Somaliasta tulleiden kohdalla se on noin 55 ja Irakista tulleiden noin 62 prosenttia.

Lisäksi hallitus on löysäämässä EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman työlupakäytäntöjä. Rehellisten suomalaisten yrittäjien ja työntekijöiden aseman turvaamiseksi hallituksen on luotava tehokkaat valvontamekanismit, että myös ulkomaiselle työvoimalle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset palkat ja että verot sekä muut maksut maksetaan yhteiskunnalle.

Tosiasia on, että Vanhasen II hallituksen aikana turvapaikanhakijoiden määrä on suorastaan riistäytynyt käsistä. Viime vuonna tulijoita oli 5 988. Alaikäisiä tulijoita oli 557. Vastaanottopisteet ovat täynnä ja tilapäismajoituksia ilmeisesti tarjotaan jo hotelleistakin.

Hallituksen pienistä resurssilisäyksistä huolimatta tällä hetkellä maahanmuuttoviraston puhutteluun otetaan runsas vuosi sitten tulleita turvapaikanhakijoita. Puhuttelua odottaa noin 1 200 henkilöä. Lisäksi varsinainen käsittely vie oman aikansa. Veronmaksajien rahoilla on siis näitä henkilöitä makuutettu Suomessa yli vuoden ilman mitään toimia. Lisäksi perheenyhdistämishakemuksia on tuhansia. Sen kautta on odotettavissa vielä pienen kaupungin verran uusia tulijoita.

Pelkona on, että kansalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin ei hallituksen toimettomuuden johdosta ainakaan parane. Oma lukunsa ovat tietenkin arvovaltaiset ohjaukset mitä hallituksen maahanmuuttopolitiikasta saisi julkisesti sanoa.

Mieltäni ei ainakaan ole yhtään lämmittänyt korkeimman oikeuden äänin 4–1 tekemä päätös KKO:2009:14, jossa käsiteltiin tapausta, kun henkilö oli vääriä tietoja esittämällä saanut itselleen ja lapsilleen oleskeluluvan. Maahan tultuaan henkilö oli samoilla väärillä tiedoilla saanut Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta vajaassa kahdessa vuodessa toimeentulotukea 36 872,72 euroa sekä Kansaeläkelaitokselta erilaisia etuuksia yhteensä 18 850,85 euroa. Korkein oikeus kumosi äänestyspäätöksellään hovioikeuden ehdollisen vankeustuomion ja tuomitut korvaukset.

Tein asian johdosta kirjallisen kysymyksen, jossa peräsin hallituksen toimia, joilla voitaisiin estää julkisista varoista maksettavien avustusten ja tukien väärinkäytöksiä. Vastauksessaan ministeri Hyssälä totesi täysin tyhjänpäiväisesti, että asiaan tullaan kiinnittämään huomiota asetetussa maahanmuuttoa koskevan työryhmän työssä.

Maahanmuuttoasioita vetää ministeri Thors, ja linjasta vastaa tietenkin koko hallitus. Linjauksissa näkyy mielestäni kuitenkin liian selvästi ”Kasnäsin manifesti – RKP:n teesit tulevaisuuskonferenssista 10/10 2009.”

Manifestin kahdeksannessa kohdassa todetaan, että ”RKP on uussuomalaisten puolue, joka haluaa houkutella mukaan maahanmuuttajia puoluetyöhön, myös johtaviin elimiin. Tavoitteemme on, että joka neljäs maahanmuuttaja valitsee ruotsin kielen ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen.”

Onkohan löysällä maahanmuuttopolitiikalla mitään tekemistä RKP:n tavoitteleman kymmenen prosentin puoluekannatuksen kanssa?
Julkaistu 11.04.2010 klo 05:00
Kirjoittaja: Raimo Vistbacka