ARTIKKELIT
Helsingissä pohditaan romanikerjäläisten kohtelua
Sosiaalikeskus Satama ja Vapaa liikkuvuus –verkosto ovat tiedustelleet Perussuomalaisten valtuustoryhmän kantaa romanikerjäläisten kohteluun. Lue valtuustoryhmälle esitetty kysymys lyhennettynä sekä valtuustoryhmän toimittama vastaus perusteluineen:

”Hyvä Perussuomalaisten valtuustoryhmä,
Sosiaalikeskus Satama ja Vapaa liikkuvuus -verkosto ovat yhteistyössä tarjonneet Itä-Euroopan romaneille mahdollisuuden majoittua sosiaalikeskuksen pihalle toukokuusta 2009 saakka. Tarjoamme heille sähkön ja veden, sekä talon ollessa avoinna mahdollisuuden käyttää sosiaalikeskuksen saniteetti- ja peseytymistiloja.
Mahdollisuus turvalliseen asumiseen on kaikille EU-kansalaisille kuuluva perusoikeus. Lisäksi se on romaniperheiden ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja terveydentilan kannalta keskeistä. Tällä hetkellä ainoastaan sosiaalikeskus Satama tarjoaa Itä-Euroopan romaneille maksutonta majoitusta.

Tiedustelemme, mikä ryhmänne kanta on seuraaviin vaatimuksiin:
Kaupungin tulisi osoittaa alue, jonne ihmiset voivat luvallisesti ja maksutta leiriytyä, ja jossa ihmisille tarjotaan sähkö, vesi ja saniteettitilat.

Mikäli kaupunki ei tätä tee, tulisi sen

A) tukea sosiaalikeskus Sataman tekemää vapaaehtoistyötä hankkimalla alueelle vessat pihalle majoittuville henkilöille. Käymälöiden asettamista alueelle on esittänyt myös Kiinteistöviraston tonttiosasto.

B) olla hajottamatta yhtäkään romanien perustamaa leiriä. Euroopan syrjityintä vähemmistöä kohtaan ei tule käyttää pakkokeinoja.

EU-kansalaisia ei voida käännyttää maasta. Kyse onkin käytännössä enää siitä, millä tavalla majoittuminen nyt ja tulevaisuudessa järjestyy. Positiivinen erityiskohtelu asumisen suhteen Helsingissä on perusteltua romanien kotimaissaan kohtaaman syrjinnän ja köyhyyden vuoksi.

Tiedämme, että romanit ovat täällä sen vuoksi, että he voivat elättää perheensä kerjäämällä sekä kierrättämällä pulloja ja jätemetallia. Heidän tulonsa ovat Suomessa moninkertaiset verrattuna kotimaan alhaiseen sosiaaliavustukseen. He eivät saa Suomesta toimeentulotukea tai muutakaan avustusta, vaan elättävät itsensä virallisen palkkatyön ulkopuolisella työllä.

Vapaa Liikkuvuus –verkostoVastaus:

Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmän vastaus kyselyynne koskien romanikerjäläisten majoittamista Helsingin kaupungin tai järjestönne toimesta:

Mielestämme mikään esittämänne vaihtoehto ei ole sellainen, että voimme siihen yhtyä. Vastauksemme on siis seuraavanlainen:

Katsomme, että romanikerjäläisiä koskevat samat maassaoloon liittyvät velvollisuudet kuin muitakin maassamme oleilevia ulkomaalaisia. Heidän tulee siis huolehtia itse majoituksestaan ja siitä, että heillä on riittävät rahavarat olemassa jo ennen Suomeen saapumista.

Perustelut:

Ulkomaalaislain mukaan maahamme saapuvalla ulkomaalaisella henkilöllä tulee olla omasta takaa riittävät rahavarannot maassaoleskelua varten. Katsomme, että majoitus henkilön tulee hankkia itse tai matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta.

Yhteiskuntamme ensisijainen velvollisuus ei ole järjestää majoitusta tai ruokaa henkilöille, jotka saapuvat kaupunkiimme ja alkavat tietoisesti hyväksikäyttää sosiaaliturvajärjestelmäämme ja ihmisten hyväntahtoisuutta.

Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Julkaistu 08.05.2010 klo 08:00