ARTIKKELIT
Kyllä oikeutta saa, kun sitä itse hankkii
Myös Virtain Perussuomalaisilla oli mainio menestys kunnallisvaaleissa syksyllä 2008. Paikallisesti meillä, niin kuin monessa muussakin maaseutumaisessa kunnassa, Paras-hanke on ollut tekijä joka on jakanut mielipiteitä ja puolueita. Virtain tilanne sen osalta on ollut ja tulee olemaan kiharainen.

Pitäjä on laaja ja sijainti on kolmen maakunnan rajalla, etäisyyksien ollessa melkoinen kaikkiin naapuruksiin. Samaan aikaan kuitenkin pieni pelko siitä, mitä kepun ”kympin tyttö” Mari Kiviniemi suunnittelee kuntien kohtaloksi. Hänhän ei välttämättä ajattele kansalaisten parasta vaan sitä, että hallituksessa kun tämä ministerinposti on hänelle uskottu ja tehtävät kuntien yhdistämisistä päätetty, niin tärkeintä on että annettu tehtävä hoidetaan hyvin. Tulos on sivuseikka, vaikka sen seurauksena palvelut pakenevat, kansalaiset kärsivät ja silti säästöjä ei näy missään.

Vaalit menivät hyvin

Palatakseni vaaleja edeltävään aikaan, jolloin meillä kepu ja demarit meinasivat myydä kunnan parin miljoonan porkkanarahoista naapurikuntaan. Kaupan päälle olisi mennyt sähköyhtiö, josta Virtain kaupunki omistaa enemmistön. Näitä hankkeita vastustamaan syntyi voimakas yli puoluerajojen oleva kansalaisliike, joka teki kovimman työn tämän hankkeen kaatamiseksi ja onnistui. Virtain perussuomalaisten ryhmässä on monta tämän liikkeen aktiivia mukana vaikuttamassa.

Tämä paikallinen tilanne loi otollisen lähtöasetelman vaaleja ajatellen, etenkin kun otimme selkeän kepusta ja demareista erottuvan kannan, jolla on kuntalaisten tuki takana. Saimme kolmen viikon kampanjalla hyvän 8,3% kannatuksen ja kaksi valtuustopaikkaa. Edellinen valtuutettu taisikin olla smp:n ajoilta, joten tulos tuli ilman edellisiä pohjia.

Myönteistä tulosta huomattavasti edesauttoi myötätuuli puoluetta kohtaan, joka taas ilman muuta johtuu Timo Soinin ensiluokkaisesta puheenjohtajataidosta. Merkittävä on myös ollut piirin puheenjohtajan Reijo Ojennuksen ja Lea Mäkipään vaikutus alueellamme eri vaalikampanjoiden yhteydessä.

Ongelmia vaalien jälkeen

Asia josta erikseen haluan kertoa on se, mitä tapahtui hyvin menneiden vaalien jälkeen. Luottamuspaikkaneuvotteluiden aikana kepu ryhtyi demarien tukemana vaatimaan, että meidän pitää tulevaan kaupunginhallitukseen asettaa nainen, kun taas me ilmoitimme asettavamme miehen. Taisi olla kahdessa kokouksessa teemana, kuinka perussuomalaiset pakotetaan ottamaan vastaan naispaikka.

Syy tähän oli se, että kepu olisi halunnut sille jäävän mahdollisimman monta miespaikkaa. Tästä ei sinällään olisi tullut ongelmia, koska meillä oli myös kd:n yhden edustajan tuki, mikäli olisimme joutunut suhteelliseen vaaliin valtuustossa.

Mutkia tuli matkaan vasta silloin, kun perussuomalaisten yhteinen tahto oli, että tulisimme asettamaan varavaltuutetun, eli allekirjoittaneen. Sehän ei käynyt kepulle ja demareille, vaan ikään kuin kiusalla kun ei naispaikkaa otettu vastaan, niin varavaltuutetun rajaamiseksi pois kaupunginhallituksesta ryhdyttiin sorvaamaan muutosta hallintosääntöön.

Muutos tehtiin jo vanhan valtuuston aikana vuoden 2008 lopussa. Pykälässä erikseen todettiin että: ”Kaupunginhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja”. Tein asiasta valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusajan puitteissa, josta se melko pian tuli lausunnolle, silloin tosin jo uudelle kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus ei muuttanut suhtautumista asiaan, vaan palautti lausunnon hallinto-oikeuteen minulle kielteisenä. Asiapaperit tulivat sen jälkeen minulle, että saatoin antaa selitykseni kaupunginhallituksen antamasta lausunnosta. Valitukseni keskeinen kulmakivi oli kuntalain 18§, jossa todetaan että: ”Valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja”.

Tein valituksen tammikuulla 2009 ja hallinto-oikeuden päätös tuli maaliskuun lopussa 2010. Päätös oli myönteinen. Päätöksen perusteluissa todetaan että: ”Näin ollen kaupunginvaltuuston päätös on valituksenalaiselta osaltaan kuntalain vastainen ja se on siksi kumottava”. Sovelletut oikeusohjeet kuntalaki 18§ 1 mom ja 90§.

Toin tämän esille siksi, että on varmaan melko yleistä monissa kunnissa ja vallankin niissä missä ei ennestään ole ollut perussuomalaisia, että suhtautuminen on vastaavanlaista jolloin saatetaan ajautua lainvastaisiin toimiin. Meidän tapauksessa kipua vähän ymmärtääkin, onhan porukassamme monta entistä kepulaista, itse yksi niistä. Mikäli epäilette laittomuuksia, tutkikaa kuntalakia ja ottakaa yhteyttä puolueessa oleviin asiantuntijoihin.

Kuntaliiton näkemyksiä sen sijaan ei ole uskominen, koska he puoltavat herkästi kuntien viranhaltijoita. Reijo Ojennukselle kiitokset sivustatuesta.


Kalervo Suomela
Virtain perussuomalaiset

Julkaistu 19.05.2010 klo 09:00