ARTIKKELIT
Narikkatorilta opastusta maksuvaikeuksiin
Takuu-säätiö järjesti tiistaina 25.5. Helsingin Kampin edustalla, ns. Narikkatorilla, Velkatori-tapahtuman. Maksuvaikeudet yleistyvät koko ajan, apua tarvitseville oli paikalla alan asiantuntijoita neuvomassa ihan käytännön asioista lakiasioihin asti.

Yksi asia joka estää velkaantunutta hakemasta apua itselleen ja perheelleen on häpeän tunne. Velkaa voidaan pyrkiä maksamaan ottamalla toiselta rahoitustaholta lisää velkaa, eli maksetaan velkaa velalla. Korko tahtoo aina vaan nousta ja lainaehdot heikentyvät entisestään, joka johtaa entistä pahempaan kierteeseen.

Maksuvaikeuksiin ajautuneiden määrä on noussut Suomessa hälyttävästi, myös velkaantuneiden keski-ikä on noussut. Tämä on merkki siitä, että maamme taloudella menee huonosti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen kannattaa kuitenkin hakea apua asiantuntijoilta mahdollisemman pian, se helpottaa ratkaisuiden löytymistä velkaongelmaan.

Tukkimiehen kirjanpito avaa silmät

Vanha hyvä neuvo toimii: merkitse paperille kuukauden menosi, ja ala miettiä mitkä niistä ovat ihan pakollisia. Karsi turhat menot pois tai säästä järkiperäistämällä, pienillä muutoksilla voidaan saada huomattavia taloudellisia säästöjä. Tavoitteena on, että henkilön menot eivät ylittäisi nettotuloja.

Monet velkaantuneet eivät hahmota omaa maksuongelmaansa. Oma kirjanpito avaa usein silmät. On mahdollista löytää helppoja säästökohteita, jotka eivät tunnu päivittäisessä elämässä, mutta ovat rahankäytön kannalta oleellisia asioita säästöjä haettaessa.

Maksuvaikeudet ajoittuvat usein myös työpaikan menettämiseen, avioeroon tai sairauteen jotka horjuttavat tuttua ja turvallista elämän rutiinia. Taloudellinen tasapaino edellyttää, että tunnistetaan muuttunut elämäntilanne ja muuttuneet mahdollisuudet käyttää omaa rahaa. Kriisin kohdatessa on tärkeää ottaa yhteyttä ulkopuolisiin henkilöihin. Muuttunut elämäntilanne on henkisestikin jo hyvin raskas asia taloudellisten ongelmien lisäksi.


Julkaistu 04.06.2010 klo 14:17
Kirjoittaja: Harri Lindell