ARTIKKELIT
Paras-hanke on epäonnistunut
Perussuomalaisten edustajat Suomen kuntaliiton kokouksessa totesivat selväsanaisesti, että Paras-hanke on epäonnistunut.
Suomen kuntaliiton valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa keskiviikkona 2.6.2010. Paikkana oli Kuntatalon iso luentosali Helsingissä. Perussuomalaisista kuntavaltuustoon kuuluvat Heta Lähteenaro, Iiris Peltomaa, Mikko Nurmo ja Tapio Pihlaja. Puheenjohtajana toimii Jussi Niinistö. Läsnä oli myös puoluesihteeri Ossi Sandvik. Kuntaliiton hallituksessa on toiminut vuoden 2009 aikana Toivo Mäkelä Kaustiselta, joka on ollut myös hallituksen työvaliokunnassa varsinaisena jäsenenä. Lea Mäkipää on ollut Mäkelän varajäsenenä kummassakin luottamustehtävässä.

Perussuomalaisvaltuutetut nostivat esiin epäkohtia

Tilaisuus alkoi poliittisten ryhmien omilla kokouksilla. Mikko Nurmon mielestä Paras-hanke on epäonnistunut ja syönyt kuntapäättäjien päätöksentekomahdollisuuksia. Jäljelle on jäänyt vain koiraverosta päättäminen. Tapio Pihlaja nosti esimerkiksi Suupohjan kuntaliitoksen, joka ei toimi. Lääkärivaje vain jatkuu ja ihmiset joutuvat odottamaan liian kauan vastaanotolle pääsyä. Toivo Mäkelän huolena olivat kuntaliitosten toteutumattomat säästötavoitteet.

- Viiteen vuoteen ei saa irtisanoa esimerkiksi kunnanjohtajaa, rakennustarkastajaa tai koulutoimenjohtajaa, vaan heille pitää maksaa kovaa palkkaa, vaikka työtä olisi enintään yhdelle viranhaltijalle. Mitä säästämistä tämä tällainen on? Toivo peräänkuulutti.

Lea Mäkipää oli huolissaan peruspalveluiden säilymisestä kuntaliitoksissa. Kuntien yhdistyessä pienten puolueiden vaikutusmahdollisuus pienenee entistään. Uskonnon asema kouluissa on säilytettävä entisellään, olemmehan kristitty maa.

Jussi Niinistö huomautti, että ruotsinkielisten kuntien yhdistyessä pitää kaikki kyltit uusia myös ruotsin kielelle. Ossi Sandvikin mukaan esimerkiksi Vaasan ja Mustasaaren keskinäinen sijainti on estänyt kuntaliitoksia, sillä nykyisen hassun säännöksen mukaan yhdistyvillä kunnilla pitää olla maayhteys toisiinsa - vaikka vain muutaman metrin kapea käytävä.

Rahaa palaa kuntaliitossa

Iltapäivällä esiteltiin tilit ja muut kevätkokouksen rutiiniasiat sekä kuultiin neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2009. Kuntaliittokonsernin tuloslaskelman ylijäämä oli 10 030 tuhatta euroa, Kuntaliiton 9 503 tuhatta euroa. Konsernitaseen loppusumma on 135 167 tuhatta euroa, Kuntaliiton 83 173 tuhatta euroa. Kuntien jäsenmaksut kuntaliitolle eivät nousseet.

Puolueella edustus myös neuvottelukunnissa

Opetus- ja kulttuuriasian neuvottelukunnassa varsinaisena jäsenenä Perussuomalaisista on Kari Salminen Nousiaisista ja hänen varajäsenenään Jani Tiainen Espoosta. Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunnassa varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana toimii Seppo Palomäki Kuortaneelta. Hänen varajäsenenään toimii Arja Juvonen Espoosta. Maakuntien liittojen puheenjohtajien kokousedustajana toimi Raimo Vistbacka Etelä-Pohjanmaalta ja hänen varajäsenenään Jari Lindström Kymenlaaksosta.

Seuraava kokous pidetään joulukuun alussa. Mikko Nurmo toimii tuolloin Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajana.


Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Julkaistu 27.06.2010 klo 08:59