ARTIKKELIT
Vaalienjälkeiseen yhteiseloon
Timo Soinin suullinen esitystapa saa kiitosta kuulijan puoluekannasta riippumatta. Hänen kertoessaan, kuinka perussuomalaisten kannatusgallupit suorastaan sojottavat ylöspäin, kuulijan korvat ja tajunta avautuvat.
Sanoma jää mieleen. - Sopinee lainata Seppo Kääriäistä, sillä perussuomalaisten kannatusprosentti 9,8 enteilee kepulaisten taannoin haaveilemaa ”veretseisauttavaa” vaalivoittoa.

Ehdokkaiden kyvyt huomioiva oikeamielinen puoluejohdon tuki ja tavoitteet nostanevat kannatuslukuja edelleen. Äänestäjien epävarmuutta poistetaan, kun paljastetaan hallinnon mätäpaiseet ilman loukkaamistarkoitusta. Soini sanoo, että kun perussuomalaisten kannatus nousee, kepussa kuulo paranee. - Lieneekö hallitukselta unohtunut, että työllisyys- ja taloustilanteen koheneminen ja kasvavat verotulot mahdollistavat muiden ongelmien korjaamisen.

Kiviniemi jatkaa vanhalla ohjelmalla, mutta seuraava hallitus joutuu karsimaan julkishallinnon kuluja. Vaalitulos velvoittaa ottamaan vastuuta kansan hyvin- tai pahoinvoinnista. Entinen meno ei voi jatkua. Työllisyyttä lisäävän koulutuksen sekä talous- ja energiapolitiikan tulee olla linjassa myös haja-asutusalueiden ihmisten tulevaisuuden kanssa. Tekstiviestielämässään tavanmukaisuudesta poikkeavien ministerien hyväksymän Natura 2000-ohjelman ilo muodostui massoille suruksi: kustannuksia tai kalliisti ennallistettuja, luontaistaloudenaikaisia maisemia ei voi syödä! Hallinnon luontomatkailutavoitteet menevät maa-, metsä- ja kalatalouden tavoitteiden edelle.

Kotimaisten puupolttoaineiden käytön lisäys oikea-aikaistaa taimikon- ja metsänhoitoa, lisää arvopuuta ja tuo runsaasti uusia työpaikkoja. Uusi ydinenergialaitos vaikeuttaa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoteknologian ja käytön edistystä. Enintään yksi voimalalupa ja sinne, missä ovat entisetkin. Valtava lauhdevesimäärä nostaa pienen meren lämpötilaa.

Fennovoimasta 34 % omistava E.ON on maailman suurin yksityisomistuksessa oleva energiayhtiö ja toiseksi suurin ydinvoimayhtiö. Kansainvälinen E.ON voi ostaa ydinsähkön täältä ulkomaille ja myydä sitä tukussa edelleen. Sillä on kanava siirtää voitot halpana sähkönä pois Suomesta. - Pahimmassa tapauksessa lauhdevesi muuttaisi meren eliöstöä ja ydinjätteet jäisivät Suomen vavahtelevaan maaperään.

Maisemaa muuttava ja paheksuttua hiilidioksidia tuottava turpeenpoltto sai murskatuomion. Samaan aikaan eri puolilta maapalloa Rovaniemelle kokoontuneiden metsäntutkijoiden mukaan keskilämpötilan nousu kuuluu normaaliin vaihteluun. Planeettamme lämpötilan vaihtelua voidaan selvittää puun lustosta yli 800 000 vuoden ajalta. Tiedelehti otsikoi: Vuosisadan harhaoppi - kasvihuoneilmiö!

Markkinataloudessa on perusteltua kysyä, miksi suuryhtiöiden tuottama tuulisähkö saa takuuhinnan, jos puulla tai muulla uusiutuvalla raaka-aineella energiaa tuottava pienyritys ei sitä saisi. Voisivatko puu, liha, kala ja vaikkapa marjat kuulua yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan hinta-takuun piiriin?


Alpo Ylitalo, Ps.
kaupunginvaltuutettu, Kokkola


P.S. Vanhanen oli mainettaan parempi.
Julkaistu 29.06.2010 klo 07:07