ARTIKKELIT
Vedenjakelu ulkomaalaisten riistokapitalistien käsiin
Brysselissä ollaan ilmeisesti valmistelemassa uutta direktiiviä, joka toteutuessaan saattaisi johtaa siihen, että kunnat ja kaupungit joutuisivat muuttamaan omistamansa liikelaitokset osakeyhtiöiksi. Silloin niillä olisi myös helppo käydä kauppaa. Nykyinen osakeyhtiölaki ei millään lailla estäisi kuntien omistamien vesi- ja viemärilaitosten myymistä vaikka ulkomaalaisille yrityksille.
- Esimerkiksi Kajaanin Vesi –liikelaitoksella on täällä monopoli. Pohjavedenpumppaamot, vedenjakeluverkosto sekä jätevesien puhdistamot ovat kaikki Kajaanin Vesi –liikelaitoksen hallinnassa. Kajaanin Vesi –liikelaitos on Kajaanin kaupungin omistama. Joka vuosi se tekee ylijäämää eli voittoa mutta voitto tuloutetaan Kajaanin kaupungin taseeseen ja se hyödyttää kajaanilaisia veronmaksajia. Jos kyseinen toiminta Kajaanissa siirtyisi ulkopuoliseen omistukseen, menisivät voitot pelimiesten taskuihin.

- Käsittääkseni aivan samalla periaatteella toimivia vesiliikelaitoksia on Suomessa muuallakin. Kun liityimme EU:n jäseniksi, piti Suomen osakeyhtiölaista poistaa ulkomaalaispykälä, eli mikä tahansa yhtiö mistä tahansa voi vapaasti ostaa Suomesta osakkeita, ja ne on myytävä eniten tarjoavalle. Sähkönjakelussa näin on jo käynyt, kertoo Kajaanin Vesi –liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen.

Ei sääliä eikä yhteiskuntavastuuta

Suomen vedenjakelulle on uhkana käydä samalla lailla kuin sähkönjakelulle, joka tänä päivänä on ulkomaalaisten pelimiesten käsissä. Hyvänä esimerkkinä Kettunen mainitsee entisen kainuulaisten kuntien omistaman Kainuun Valo Oy:n, jonka osake-enemmistön pääsi ulkomaalaispykälän poistamisen jälkeen ostamaan Ruotsiin rekisteröity Graninge AB. Nykyään yhtiön nimi on E.ON Kainuu, eli todennäköisesti pääosa omistuksesta on saksalaisten käsissä.

- Sen seurauksena sähkön hinta on noussut hurjasti, eritoten siirtohinnoissa. Energiahinnan kilpailuttaminen ei merkitse yhtään mitään, kun siirtohintaa ei pystytä kilpailuttamaan. Toiminnasta tulisi vielä raaempaa, jos vedenjakelu ja viemäröinti joutuisi riistokapitalistien käsiin.

- Monikansallisilla yrityksillä ei ole minkäänlaista sääliä eikä yhteiskuntavastuuta. Oma mielipiteeni on, ettei tilanteen saa antaa mennä siihen, että kunnat ja kaupungit pääsevät myymään vesilaitoksensa ulkomaalaisille sen enempää kuin suomalaisillekaan pelimiehille. Jos tällainen direktiivi toteutuu, on liikelaitokset palautettava nopeasti kuntaorganisaatioon niin, ettei niitä tarvitse muuttaa osakeyhtiöiksi.


Teksti: Mika Männistö

Julkaistu 17.07.2010 klo 10:28