ARTIKKELIT
Vero-ohjelma suurituloisten ja suurpääoman ehdoilla
Martti Hetemäen verotyöryhmä julkisti ensimmäiset ehdotuksensa tulevasta verojärjestelmästä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen Jaakko Kiander tiivisti esityksen vientiteollisuuden ehdoilla laadituksi. Arvio on oikea.

Kotimarkkinoilla toimiville työvaltaisille yrityksille on vain murusia, mutta nekin viedään ALV:n korotuksella moninkertaisesti pois.

Reilu kahden prosenttiyksikön korotusesitys arvonlisäveroon ei vaikuta vientiteollisuuteen mitään, koska vientituotteista se maksetaan palautuksena takaisin. Eniten siitä kärsivät ne pienyritykset, joitten liikevaihdosta pakkakulut muodostavat suurimman osan. Esitys siis rankaisee työvaltaista kotimarkkinoilla toimivaa yrityssektoria.

Esitys on käsittämätön tilanteessa, jossa avoin työttömyys on lähempänä 300.000, piilotyöttömyys huomioituna yli 400.000.

Esitys on käsittämätön myös sikäli, että sillä on kulutusta hillitsevä ominaisuus. Talouden ylikuumenemisesta ei kuitenkaan ole asuntokauppaa lukuun ottamatta merkkejä. Oheistuotteena tulee sen työpaikkoja vähentävä ominaisuus erityisesti kaupan, kuljetuksen ja kotimarkkinateollisuuden sektoreilla.

ALV:n korotus kuorrutettiin esityksessä palkkaveron alennuksella. Todellisuus on erityisesti pienituloisille karvas: pieni tuloveron alennus maksatetaan moninkertaisena ALV:n korotuksella ja on askel kohti tasaveroa. Työryhmän toimeksiannossa asetettiin päämääräksi verotuksen oikeudenmukaisuus, mutta toteutus on päin vastainen: alennetaan progressiivista verotusta ja korotetaan myös kaikista pienituloisimmiltakin perittävää tasasuuruista veroa. Tasaveron tunnustetaan suosivan suurituloisia, ja kun pienituloisilla ei ole enää mistä ottaa, pitää mennä keskituloisten kukkarolle.

Työryhmä menee myös asunnonomistajien kukkarolle: esitykseen sisältyvät oman asunnon myyntivoiton verotus, korkovähennyksen poisto ja kiinteistöveron korotus. Varsinaisen asunnon verohaarukkaa korotettiin vasta vajaa vuosi sitten, ja sen seurauksena esimerkiksi jyväskyläläiset saavat tänä vuonna n. 50% viimevuotista suuremman verolipun. Korotus välittyy asuntojen omistajien kuluina täysimääräisenä myös vuokriin.

Asumisesta ollaan tekemässä todella kallista Matti Vanhasen periaatteella: asuntoa ei voi siirtää maasta, joten sitä voi verottaa raskaalla kädellä. Omassa asunnossa asumiselle ei sentään olla panemassa "ylellisyysveroa".

Positiivistakin esityksestä toki löytyy: ansiotulojen muuttamista kevyemmin verotettavaksi pääomatuloksi ollaan rajoittamassa ja korottamassa pääomatuloista perittävää veroa. Sen korotusesitys on kyllä hyvin vaatimaton. Kohtuuttomuudesta ei voisi puhua, vaikka pääomatulojen veroprosentti nostettaisiin jopa 35 %:iin.

Erityisesti on syytä panna merkille myös verotyöryhmän aikataulu: esityksen pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen nykyinen hallitus ei enää ehtisi valmistela ja esitellä tarvittavia lakeja, vaan täytäntöönpano jäisi kaikilta osin seuraavalle hallitukselle. Työryhmän "sopivalla" kokoonpanolla hallitus pyrkii sitomaan seuraavankin hallituksen vero-ohjelman suurituloisia ja suuromistajia suosivaksi.
Jos vero-ohjelma sovitaan vasta hallitusohjelmassa, niin mihin tätä työryhmää tarvitaan?


Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten piirisihteeri
Jyväskylä

Julkaistu 25.07.2010 klo 12:08