ARTIKKELIT
Perusturvaan tulee voida luottaa
Me elämme tätä päivää monien uhkien ja pelkojen keskellä. Mielenterveysongelmat, työttömyys, päihteet, köyhyys - kaikki nämä aiheuttavat ongelmia monella tasolla. Lasten huostaanottojen määrä on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Tällä hetkellä koko maassa huostaanotettujen määrä on n. 16 000 - 17 000 lasta.
Yhteiskunta, vaikka elää taloudellisesti vaikeita aikoja, ei kuitenkaan saa unohtaa heikommassa asemassa olevia. Heikommassa asemassa olevien on aina huomattavasti vaikeampi selviytyä taloudellisesta taantumasta kuin varakkaampien.

Köyhyydestä ja köyhistä huolehtimisesta on tullut lähinnä eduskuntavaalien alla käytävää poliittista teatteria. Taloudellisia resursseja oikein suuntaamalla, esim. neuvolatoimintaan  ja kouluterveydenhuoltoon, voidaan estää monien ongelmien syntymistä.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat useissa tapauksissa ongelmien alkulähde. Runsas kolmasosa koulusta valmistuneista nuorista on vuosittain jäämässä ilman työpaikkaa. Joka vuosi tuhansia nuoria ikään kuin katoaa, he eivät ole koulutuksessa eikä työssä! Tämä on niin talouspoliittisesti kuin moraalisestikin ajankohtainen kysymys. Samanaikaisesti meillä haikaillaan tulevasta työvoimapulasta ja tarpeesta ulkomaisen työvoiman tuontiin. Jonkinlainen yhteiskuntatakuu olisi paikallaan. Vaikkapa niin, että jokaiselle nuorelle taataan työ- tai koulutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Vanhuksista huolehdittava

Toinen tärkeä alue, jossa valtion ja kuntien pitää tuntea moraalinen vastuunsa, on vanhustenhuolto. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite laitospaikkojen vähentämisestä puoleen muutaman vuoden sisällä on aiheuttamassa suuria ongelmia vanhustenhoitoon. Samaan aikaan  kunnissa omaishoidon tukia leikataan säästöjen saamiseksi. Laitospaikkoja muutetaan palveluasunnoiksi ja kustannuksia siirretään näin asukkaiden maksettavaksi.

Omaishoidon tukien alarajan reilu nostaminen ja siirtäminen Kelan kautta valtion hoitoon olisi toimenpide jolla voitaisiin oikeasti vaikuttaa laitospaikkojen tarpeen vähenemiseen ja samalla vanhustenhoidon kustannusten nousun pysäyttämiseen. Tiedämme myös, että vanhukset haluavat  asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista

Kun pääministeri Kiviniemi ilmoitti, ettei kunnille tipu lisää rahaa siitä huolimatta, että perusturvan määrärahatarve joka tapauksessa lisääntyy, on olemassa vaara, että tämä näkyy vanhustenhoidon tason heikkenemisenä. Tähän ei tule Perussuomalaisten alistua. Valtiovaltaa on painostettava omalta osaltaan yhteiskuntavastuuseen.

Maaseutu on yhteiskunnan sydän

Suurella  osalla  tämän päivän kaupunkilaisista on juuret maaseudulla. Maaseutu on edelleen  henkireikä ihmisille, jotka hakevat puhdasta luontoa, tilaa hengittää, mahdollisuutta kokea kasvun ihmeitä ja nauttia luonnon antimista.

Maaseudun elinvoiman säilyttäminen ja maatalouden elinkelpoisena ammattina pitäminen ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä niin maaseutulaiselle kuin kaupunkilaisellekin. Tässä ei voi eikä saa olla mitään ristiriitaa. EU kuristaa suomalaista maataloutta säännöksillä, jotka eivät sovi pientilapohjaiseen maatalouteemme. Säännöksillä rajoitetaan tarpeettomasti mm. lähiruoka-ajattelua. Tiloilta tapahtuvan suoramyynnin ja jatkojalostuksen osalta Suomi voisi poiketa hieman EU:n mallioppilaslinjalta.

Myös kunnallisten laitosten tulee kiinnittää erityistä huomiota ekologisten ja geenimuuntelemattomien elintarvikkeiden hankintaan. Parhaiten tämä toteutuu suosimalla lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja raaka-aineita.

Ylläpidämme moraalia

Perussuomalaiset ovat aina korostaneet korkeita moraalisia arvoja. Tänä päivänä tuntuu siltä, että  Perussuomalaiset on myös lähes ainoa moraalinvartija. Koti, uskonto ja isänmaa eivät ole kadonneet mihinkään. Näitä arvoja tulee puolustaa entistä voimallisemmin. Globalisoituminen ja sen tuoma paine ovat saaneet monet puolueet polvilleen väärien arvojen edessä. Me Perussuomalaisissa puolustamme koteja ja naisen ja miehen yhdessä solmimaa avioliittoa. Me näemme oman uskontomme vaalimisen ja uskonnon opetuksen koululaitoksessamme kestävän moraalikäsityksen perustana. Isänmaa on meille kaikille rakas. Sitä puolustamme noudattamalla hyviä tapoja ja kulttuuriperinteitämme sekä säilyttämällä oman asevelvollisuuteen perustuvan armeijamme. Veteraanien nopeasti harvenevat rivit ansaitsevat kunniakansalaisten arvon ja kohtelun. Tehkäämme yhdessä työtä isänmaan parhaaksi!


Lea Mäkipää
Kihniön kunnanvaltuuston pj.

Julkaistu 28.07.2010 klo 08:34