ARTIKKELIT
Seurakuntavaalit
Isänpäivälle osuvat seurakuntavaalit toimitetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa joka neljäs vuosi. Yksittäisessä seurakunnassa valitaan kirkkovaltuusto, joka päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, veroäyristä ja viroista, sekä valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Seurakuntayhtymässä valitaan yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto kuhunkin yhtymän seurakuntaan.
Seurakuntavaaleissa puoluetunnusten käyttö on ollut sallittua vuodesta 1994. Se on lisännyt puolueiden kiinnostusta näitä vaaleja kohtaan. Vaalit ovat paikalliset ja hoidetaan paikallisin voimin. Perussuomalaiset ovat osallistuneet omalla panoksellaan alusta alkaen. Yleensä taustalla ovat paikallisyhdistystemme toimijat, jotka ovat seurakunnan jäseniä.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan on oltava täysi-ikäinen (14.11.2010 mennessä 18v täyttänyt), täysivaltainen, konfirmoitu kirkon jäsen. Kirkkovaltuustoon ei voida valita saman seurakunnan päätoimista työntekijää. Uutta on, että ensimmäistä kertaa seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys ja kotiäänestys järjestetään 1. - 5.11. Varsinainen vaalipäivä on 14.11. Seurakunnissa, joissa on kaksipäiväinen vaali, äänestys päättyy viimeistään 15.11. klo 18.

Vielä ehtii mukaan

Ehdokaslistan asettaa valitsijayhdistys, jonka voi perustaa vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Kirkkoherranvirastosta saa ohjeet ja asiakirjat. Perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asiamies ja varamies, jotka eivät ole valitsijayhdistyksen ehdokkaina eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat voivat olla myös ehdokkaina. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9. klo 16.

Seurakuntien määrä on vähentynyt kuntaliitosten seurauksena. Toisaalta Perussuomalaisten paikallisyhdistysten peitto on monin verroin aiempaa parempi, mikä madaltaa perussuomalaisesti ajattelevien kynnystä asettaa ja asettua ehdolle. Perussuomalainen vaihtoehto kannattaa tarjota äänestettäväksi myös seurakuntavaaleissa. Ihmiset äänestävät Perussuomalaisia, kunhan siihen tarjoutuu mahdollisuus.
Julkaistu 07.09.2010 klo 08:47
Kirjoittaja: Ossi Sandvik